Normal

Se hvem som vil bli sametingsdirektør

Både en lensmann og en lege har søkt på stillingen som sametingsdirektør.

Sametinget
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

I den offentlige søkerlista kommer det fram at det er tre personer som har søkt på stillingen som sametingsdirektør.

Kjell Magne Grønli

Lensmannen i Karasjok, Kjell Magne Grønnli, har søkt på stillingen som sametingsdirektør.

Foto: Ann Marita Eriksen, NRK

Den første søkeren er Behrooz Samani (48), som er en lege fra Oslo. Den andre er Kjell Magne Grønnli (35) som er lensmann i Karasjok. Og den siste søkeren er nåværende direktør Rune Fjellheim, som ønsker å fortsette i seks år til.

Rune Fjellheim

Nåværende direktør Rune Fjellheim ønsker å fortsette.

Foto: Liv Inger Somby/Gáldu

Det er få søkere til direktørstillingen?

Det er en stilling hvor det kreves at man skal ha både en solid og bred kompetanse for å videreutvikle administrasjonen. I tillegg skal direktøren ha tett samarbeid med den politiske ledelse på alle nivåer i organisasjonen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Presidenten forteller at det bruker å være få søkere til denne type stillinger, slik var det også for seks år siden.

Hvordan blir prosessen rundt ansettelsen av en ny direktør?

– Etter planen så skal vi være ferdig med prosessen allerede nå i høst. Vi skal ha jobbintervjuer og sametingsrådet kommer med tilrådning eller anbefaling om hvem som bør ansettes som sametingsdirektør for de neste seks årene, sier Keskitalo.

Sametingets plenum har oppnevnt et eget utvalg som ansetter direktøren.

Den som tilsettes må ha god kjennskap til samisk kultur og samfunnsforhold. Kunnskaper i samisk språk kreves.