Dette betaler Norge for én flyktning

UDI anslo i september at det vil komme nærmere tilsammen 25 000 asylsøkere til Norge i løpet av 2015. Her er kostnadene.

Flyktninger som skal over grensen fra Russland til Norge

Flyktninger som skal over grensen fra Russland til Norge.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Antallet flyktninger som ankommer Norge øker gradvis for hver uke som går, de sju siste dagene har det kommet over 500 asylsøkere over Storskog i Finnmark.

Staten må punge ut med flere millioner, mens næringslivet tjener så det synger.

Her er en oversikt over kostnadene som UDI betaler. Tabellene forteller hvilken alder som får hvilket beløp, hvordan vedkommende bor, om vedkommende har utgifter for kost eller ikke, om vedkommende har bo-utgifter eller ikke og om vedkommende bor på transittmottak eller ordinært mottak.

– Vi må ta i mot de som kommer, og sørge for at de får tak over hodet, sier Therese Bergwitz-Larsen, seniorrådgiver i UDI.

I tillegg til tabellene kommer utgifter for helse, kjøkkenpakke og sengetøypakke utenom.

Personer i ordinære mottak med fri kost

Voksne over 18 år

inntil kr. 940 pr. måned

Barn 0-17 år

inntil kr. 910 pr. måned

Enslige forsørgere (tillegsbeløp)

inntil kr. 440 pr. måned

Kilde: udiregelverk.no

Dette regnes som lommepengedelen av basisbeløpet

Personer i ordinære mottak med selvhushold

Enslige

Inntil kr. 2 920 pr måned

Ektepar/samboende

inntil kr. 4 940 pr. måned

Barn 0-5 år

inntil kr. 1 440 pr. måned

6-10 år

inntil kr. 1 930 pr. måned

11-17 år

inntil kr. 2 450 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

inntil kr. 2 020 pr. måned

Enslige forsørgere (tillegsbeløp)

inntil kr 860 pr. måned

Kilde: udiregelverk.no

For beboere med endelig avslag på søknad om beskyttelse

Enslige

kr. 1 980 pr. måned

Ektepar/samboende

kr. 3 180 pr. måned

Barn 0-5 år

kr. 1 440 pr. måned

6-10 år

kr. 1 930 pr. måned

11-17 år

kr. 2 450 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

kr. 1 590 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

kr. 860 pr. måned

Kilde: urdiregelverk.no

Personer i transittmottak med fri kost

Voksne over 18 år

inntil kr. 490 pr. måned

Barn 0-17 år

inntil kr. 390 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

inntil kr. 260 pr. måned

Kile: udiregelverk.no

Personer i transittmottak med selvhushold

Enslige

inntil kr. 2 350 pr. måned

Ektepar/samboende

inntil kr. 3 820pr. måned

Barn 0-17 år

inntil kr. 1 230 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

inntil kr. 1 450 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

inntil kr. 580 pr. måned

Kilde: udiregelverk.no

I tillegg til disse utgiftene finnes det tall på hvor mye det koster å huse en asylsøker i løpet av ett år.

Bergwitz-Larsen opplyser at årsaken til at det gjennomsnittlige beløpet til plasser for enslige mindreårige asylsøkere er såpass mye høyere, er at det stilles en rekke andre krav til mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

– Der er det flere ansatte, døgnbemanning og flere aktiviteter enn på vanlige mottak. Det koster mer penger.

Årskostnad for asylsøker

Pris per beboer i mottak

Vertskommunetilskudd per beboer

Stønad til livsopphold (lommepenger) per beboer

Totalt per beboer per år

Voksen beboer

99 556

20 326

31 832

151 714

Enslig mindreårig

409 526

20 326

31 832

461 684

Kilde: UDI