Hopp til innhold

Dette betaler Norge for én flyktning

UDI anslo i september at det vil komme nærmere tilsammen 25 000 asylsøkere til Norge i løpet av 2015. Her er kostnadene.

Flyktninger som skal over grensen fra Russland til Norge

Flyktninger som skal over grensen fra Russland til Norge.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Antallet flyktninger som ankommer Norge øker gradvis for hver uke som går, de sju siste dagene har det kommet over 500 asylsøkere over Storskog i Finnmark.

Staten må punge ut med flere millioner, mens næringslivet tjener så det synger.

Her er en oversikt over kostnadene som UDI betaler. Tabellene forteller hvilken alder som får hvilket beløp, hvordan vedkommende bor, om vedkommende har utgifter for kost eller ikke, om vedkommende har bo-utgifter eller ikke og om vedkommende bor på transittmottak eller ordinært mottak.

– Vi må ta i mot de som kommer, og sørge for at de får tak over hodet, sier Therese Bergwitz-Larsen, seniorrådgiver i UDI.

I tillegg til tabellene kommer utgifter for helse, kjøkkenpakke og sengetøypakke utenom.

Personer i ordinære mottak med fri kost

Voksne over 18 år

inntil kr. 940 pr. måned

Barn 0-17 år

inntil kr. 910 pr. måned

Enslige forsørgere (tillegsbeløp)

inntil kr. 440 pr. måned

Kilde: udiregelverk.no

Dette regnes som lommepengedelen av basisbeløpet

Personer i ordinære mottak med selvhushold

Enslige

Inntil kr. 2 920 pr måned

Ektepar/samboende

inntil kr. 4 940 pr. måned

Barn 0-5 år

inntil kr. 1 440 pr. måned

6-10 år

inntil kr. 1 930 pr. måned

11-17 år

inntil kr. 2 450 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

inntil kr. 2 020 pr. måned

Enslige forsørgere (tillegsbeløp)

inntil kr 860 pr. måned

Kilde: udiregelverk.no

For beboere med endelig avslag på søknad om beskyttelse

Enslige

kr. 1 980 pr. måned

Ektepar/samboende

kr. 3 180 pr. måned

Barn 0-5 år

kr. 1 440 pr. måned

6-10 år

kr. 1 930 pr. måned

11-17 år

kr. 2 450 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

kr. 1 590 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

kr. 860 pr. måned

Kilde: urdiregelverk.no

Personer i transittmottak med fri kost

Voksne over 18 år

inntil kr. 490 pr. måned

Barn 0-17 år

inntil kr. 390 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

inntil kr. 260 pr. måned

Kile: udiregelverk.no

Personer i transittmottak med selvhushold

Enslige

inntil kr. 2 350 pr. måned

Ektepar/samboende

inntil kr. 3 820pr. måned

Barn 0-17 år

inntil kr. 1 230 pr. måned

Barn over 18 år i kjernefamilie

inntil kr. 1 450 pr. måned

Enslige forsørgere (tilleggsbeløp)

inntil kr. 580 pr. måned

Kilde: udiregelverk.no

I tillegg til disse utgiftene finnes det tall på hvor mye det koster å huse en asylsøker i løpet av ett år.

Bergwitz-Larsen opplyser at årsaken til at det gjennomsnittlige beløpet til plasser for enslige mindreårige asylsøkere er såpass mye høyere, er at det stilles en rekke andre krav til mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

– Der er det flere ansatte, døgnbemanning og flere aktiviteter enn på vanlige mottak. Det koster mer penger.

Årskostnad for asylsøker

Pris per beboer i mottak

Vertskommunetilskudd per beboer

Stønad til livsopphold (lommepenger) per beboer

Totalt per beboer per år

Voksen beboer

99 556

20 326

31 832

151 714

Enslig mindreårig

409 526

20 326

31 832

461 684

Kilde: UDI

Korte nyheter

 • Biednadåhpe Elim la 100 jage

  Biednadåhpe Elim Ájluovtan Hábmera suohkanin tsieggiduváj ja rabáduváj jagen 1923 nissunmisjåvnnålihtudisás Kvinnelige Misjonsarbeidere (KMA). Sij dåjmadin institusjåvnåv "Fredly" Ájlátten dallusj Divtasvuona suohkanin.

  Biednadåhpe tsieggiduváj Ájluovta lahka gånnå KMA máhtij ulmutjijt tjoahkkit almulattjat, ja aj barggat evangelakbargujn sierraláhkáj mánájda.

  Vuonarijka Sámemisjåvnå guovllojådediddje Gasska- ja Lulle-Vuonan Øyvind Fonn subtsas dát la biednagoahte mav Sámemisjåvnnå åstij jagen 1935 gå joarkkin misjåvnnådåjmajt ja institusjåvnåjt Divtasvuonan. Dálla doajmmá biednadåhpe dagu dábálasj rijkkabiednadåhpe gånnå sárnnediddje guossidi. Gávnnuji moattelágásj misjåvnå ma aneduvvi biednadåbev.

  – Gávnajma, gå Divtasvuonajn bargajma, tsieggidum la jagen 1923, ja navti l aj tsiekkadus tjuohte jage vuoras. Ja juogu dal bájkálasj doarjjaaddne dav ásadi jali márjju Sámemisjåvnnå ávvudallamav ásat dán tjavtja birán ja ávvudalli viesso l juo tjuohte jage, javllá Fonn.

  40 jage dás åvddål vuobddin Sámemisjåvnnå tsiekkadusájt Fredly gånnå åvddåla institusjåvnåv dåjmadin, ja uddni dåssju Elimav dåjmadi.

  Gulldala ienebuv Vuona Sámemisjåvnå dåjmaj birra Divtasvuonan dánna.

  Bedehuset Elim er eid av Norsk Samemisjon. Elim er 100 år i 2023.
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Ii šat biergu Oslo mánáidgárddiin

  Oslo gieldda mánáidgárddit eai áiggo šat bierggu guossohit mánáide.

  Otne mearrida gávpotráđđi plána mo sáhttet beliin unnidit biergoborrama mánáidgárddiin, aktivitehtaskuvllain ja astoáiggikluppain.

  – Sii áiggošedje oažžut áigái dearvasat borramuša ja unnidit borramušbálkuma, dadjá finánsagávpotráđđi Einar Wilhelmsen birasbellodagas Ruonát (MDG)

  Son deattasta ahte eai áiggo gal váhnemiid gieldit bidjamis bierggu niestái maid mánát váldet mielde ruovttus.

  Nedregate Barnehage på skogstur
  Foto: NTB
 • 40 år siden Norges Samemisjon solgte institusjonene Fredly i Tysfjorden

  Norges Samemisjon kom til Tysfjord i 1935. På det tidspunktet het forbundet Norges Finnemisjonsselskap. De kjøpte institusjonene Fredly på Hellandsberg av Kvinnelige Misjonsarbeidere (KMA).

  KMA var en norsk avdeling av en europeisk kvinnelig bevegelse der kvinner fikk virke etter kall, forteller Regionleder Midt- og Øst-Norge i Norges Samemisjon Øyvind Fonn.

  Tysfjord ble pekt ut som et satsingsområde, og Olivia Ugland kom til Tysfjord i 1908. Han var sykesøster, diakon og misjonær, og begynte å hjelpe der hun så at det var behov. Etterhvert fant hun ut at her var det plass for å bygge mottak og boliger for eldre og etterhvert tuberkulosepasienter. Det første huset var innflytningsklar i 1911, og det siste var på plass i 1920. Institusjonen bar navnet Fredly. Der var også gårdsbruk, misjonsstasjon, barnehjem og barneskole.

  Da Samemisjonen fortsatte sitt arbeid, ble det største byggverket på Fredly bare barnehjem, fordi BCG-vaksinen hadde kommet og folk ikke ble syke. Den andre bygningen fortsatte som et aldershjem.

  I kjøpet overtok de også bedehuset Elim på Drag, og senere ble de tildelt «Margits Minne» på Drag.

  Fredly ble solgt til privatpersoner i 1983, og hadde da stått tom i flere år. Samemisjonen driver enda bedehuset Elim.

  Hør mer her.

  Buorre beaivi, Sápmi! Otne guoimmuheaba Alexander ja Ánne Márjá du, ja odne lea maiddái Julevmagasiidna.