Den nye Tanavassdrags-avtalen

Den nye Tanavassdrags-avtalen skal i dag opp i energi og miljøkomiteen. Norge og Finland har siden 1873 regulert fisket i Tanaelva i fellesskap. Men avtalen har ikke vært revidert siden 1990. I dag skal altså avtalen opp i Energi- og miljøkomitéen, og i neste uke skal Stortinget stemme over den. Steinar Pedersen i Tanavassdragets Fiskeforvaltning vil ha avtalen tilbake på forhandlingsbordet.