Den norske staten står alene om «the black snake»

De norske aktørene har trukket seg en etter en, fra oljeprosjektet Dakota Access pipeline. Men det er usikkert hva det norske oljefondet vil gjøre.

Dakota access pipeline

OLJEFONDET NEKTER Å SVARE: Etikkrådet ønsker ikke å kommentere om investeringene i «the black snake»

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Oljefondet, Statens pensjonsfond utland (SPU), har investert 10,32 milliarder norske kroner, i aksjer og rentepapirer, i den kontroversielle oljerørledningen i USA. Etikkrådet for oljefondet ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi kommenterer aldri selskaper der det ikke er offentliggjort en tilrådning, utover at vi kjenner til saken. Vi kommenterer derfor heller ikke saksbehandlingen, skriver etikkrådets sekretariatsleder Eli Lund i en e-post til NRK.

Etikkrådet i Statens pensjonsfond utland har som oppgave å vurdere om selskaper, som det investeres i, er i samsvar med fondets etiske retningslinjer.

NRK har kartlagt de norske eierinteressene i oljerørledningen, og har laget en rekke saker om det kontroversielle oljeprosjektet.

Aktørene trekker seg ut

Tidligere denne uken fortalte Den norske bank (DNB) at de selger lånet sitt, på 4,7 milliarder kroner, som er tilknyttet oljerørledningen. Dette på grunn av hensyn til urbefolkningen.

DNBs Even Westerveld i DNBs lokaler i Oslo

MINDRE PÅVIRKNINGSKRAFT: Informasjonsdirektør i DND, Even Westerveld, sier de fikk mindre påvirkningskraft i prosjektet.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Det er urfolks-spørsmålet som har gjort at vi solgte aksjene og begynte å finne kjøpere til lånet, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

I forrige uke solgte en av verdens største finansinstitusjoner, den multinasjonale banken, ING seg ut av lånet til Dakota Access Pipeline etter å ha møtt Standing Rock Sioux folket.

Også Storebrand, Sparebank1 gruppen og KLP har trukket seg ut av prosjektet.

Legger press på myndighetene

Stortingsrepresentanter i både SV og MDG har anmodet finansministeren, Siv Jensen, om å be Oljefondet trekke seg fra de fem selskapene, som er involvert i oljerørledningen. MDG og SV er ikke tilfreds med svarene fra Statsrådet.

Norges sametingspresident, Vibeke Larsen, møtte i går Etikkrådet, sammen med urfolksrepresentanter fra Nord-Dakota. Hun forventer at Oljefondet skal trekke sine investeringer ut av prosjektet.

Vibeke Larsen med urfolkskvinner

BØR TA ANSVAR: Sametingspresidenten og urfolkskvinner fra USA mener Norge bør ta ansvar for sine investeringer

Foto: Mattis Wilhelmsen Sara / NRK

– Det er direkte flaut for norske myndigheter at man i politiske taler på internasjonale arenaer fremhever seg som menneskerettighetsforkjemper, men når pengene taler så glemmer man det, sier sametingspresident Vibeke Larsen.