SV og MDG: – Utrolig svar fra Siv Jensen om opprør mot oljerør

Både SV og Miljøpartiet De Grønne mener finansminister Siv Jensens (Frp) svar, om hvorvidt hun vil be Oljefondet trekke seg ut av selskapene som bygger oljerørledningen «The Black Snake», er et nei.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen (Frp) har kommet med et skriftlig svar til SV og MDG om oljerørledning i USA.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Rasmus Hansson (MDG) og Heikki Eidsvoll Homås (SV) stilte begge i forrige uke skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp) om norsk finansiering av den kontroversielle 1900 km lange oljerørledningen fra Nord-Dakota via Sør-Dakota, Iowa til Illinois.

Både Hansson og Holmås ville vite når finansministeren vil ta initiativ til å trekke SPU ut av prosjektet.

De er ikke fornøyde med svaret Jensen nylig kom med.

– Dette svaret fra Siv Jensen er helt utrolig. Statsråden svarer ikke på spørsmålet, anerkjenner ikke problemstillingen og viser at hun ikke tar Oljefondets etiske profil på alvor i det hele tatt, sier partisekretær Kari Elisabeth Kaski (SV).

Utbyggingen av oljerørledningen koster 30 milliarder kroner og vil blant annet gå gjennom urfolkenes hellige områder, gravplasser og true Standing Rock Sioux reservatets vannforsyning.

Dakota Access line bygges bak piggtrågjerde

DENNE DET HANDLER OM: Standing Rock Sioux-reservatet protesterer mot at denne oljerørledningen skal gå gjennom deres territorier. NRK har vært i Nord Dakota i høst.

Foto: Anna Sunna / SR Sameradion

Begge partiene er opptatt av at Statens pensjonsfond utland (SPU) og DNB er med på finansiere rørledningen med til sammen 13,3 milliarder kroner.

– Etisk bevissthet

Finansminister Siv Jensen kommer med et likelydende svar til representantene fra SV og MDG.

– Regjeringen er opptatt av at det skal være etisk bevissthet om forvaltningen av våre felles sparepenger i Statens pensjonsfond utland (SPU). Fondet har en overordnet finansiell målsetting, men skal også være en ansvarlig investor, svarer Jensen.

Demonstrasjon ved operaen i Oslo mot omstridt oljerørledning

DEMONSTRASJON I NORGE: Par hundre demonstranter var søndag samlet utenfor operaen i Oslo for å vise sin støtte for urfolkenes kamp mot oljerørledningen «Dakota Access».

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Hun fortsetter med å forklare at finansdepartementet har i mandatet til Norges Bank stilt krav til ansvarlig forvaltning og det er vist til internasjonalt anerkjente standarder, som FNs Global Compact, OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Finansministeren forklarer også at Norges Bank utøver fondets eierrettigheter og de la i februar 2016 frem et forventningsdokument om menneskerettigheter.

Jensen avslutter svaret sitt slik:

Rasmus Hansson

IKKE FORNØYD: Rasmus Hansson (MDG) sier at dette ser ut som et nei fra regjeringen.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Finansdepartementet har fastsatt etiske motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. Etikkrådet gir råd om selskaper som bør utelukkes eller settes til observasjon. Beslutningen treffes av Norges Banks hovedstyre.

– Svarer ikke på spørsmålet

Både i SV og MDG er de misfornøyde med svaret fra finansministeren.

– Vi spurte jo om hun ville ta grep for å vurdere å trekke Oljefondets investeringer ut av det oljerørledningsprosjektet, som har skapt den store konflikten på Standing Rock. Svaret vi fikk var «fem linjer med økseskaft», som oversatt til alminnelig norsk betyr; NEI! Altså, dette har ikke regjeringen tenkt å foreta seg noe med, sier Hansson.

Kari Elisabeth Kaski

FORFERDET OVER SVAR: Partisekretær Kari Elisabeth Kaski (SV) mener finansministeren ikke svarer på spørsmål.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Etikkrådet for Statens pensjonskasse utland (SPU) uttalte nylig til Aftenposten at de vil vurdere om Oljefondet skal trekke seg ut av prosjektet.

– Det er utrolig at Siv Jensen ikke nevner med et ord at Etikkrådet har sagt at de vil vurdere saken. Det naturlige hadde vært å applaudere den beslutningen. Vi håper Etikkrådet anbefaler at Oljefondet snarest trekker seg ut av selskapene som står bak den miljø- og urfolksfiendtlige rørledningen, håper Kaski.