De beste barnehagene er samiske

Kautokeino har landets beste barnehagetilbud, ifølge Kommunal Rapports kommunebarometer. – Vi har samiske barnehager som er opptatt av å fremme samisk kultur, språk og tradisjoner, og den samiske barneoppdragelsen, sier virksomhetsleder Britt Ørnebakk til barnehage.no.