NRK Meny

Davvin berrejit nannet suodjalusa

Sihke boahttevaš Finnmárkku fylkkasátnejođiheaddji Ragnhild Vassvik ja Porsáŋggu sátnejođiheaddji Aina Borch oaivvildeaba ahte Finnmárkku fylkkas ferte nannet suodjalusa. Nannen attašii čielga politihkkalaš signála davviguovlluide ahte Finnmárku árvvus adno.

Norgga ráđđehus ovdanbuktá duorastaga Stuoradikki proposišuvnna eananfámu birra, mii galgá leat vuođđun boahtteáigge investeremiidda suodjalusas ja ruovttusuodjalusas gitta jagi 2035 rádjái.