Dássážii báhčán 174 ealgga

Dássážii leat Finnmárkku ealga-bivdit báhčán 174 ealgga. Guovdageainnus ja Kárášjogas álggi ealgabivdu vuosttáš beaivve čakčamánus. Guovdageainnus leat goalmmadas oasi deavdán bivdomearis ja Kárášjogas ges beali. Sotnabeaivve rahppo bivdu eará guovlluin Finnmárkkus. Oktiibuot ožžot Finnmárkulaččat báhčit sullii duhát ealgga.