Dárbbašit ohppiid

Kárášjoga dáiddaskuvla dárbbaša unnimusat guokte ohcci vel boahtte skuvlajahkái, lassin daidda geat leat juo ohcan. Skuvllajođiheaddji Eva Aira ávžžuha olbmuid ohcat amaset dárbbašit loahpahit skuvlla. Sii leat guhká rahčan oažžut doarvái ohppiid.