Dál gáibiduvvo politiijaduođaštus

Juovlamánu vuosttaš beaivve gáibiduvvo politiijaduođaštus buohkain, geat álget mánáidgárdái bargui. Maiddái sii geat barget vuollel guokte vahku mánáidgárddis, galget čájehit politiijáduođaštusa. Ja dán duođaštusas leat eanet dieđut go ovdal. Mánáidgárddiin galgá maid lea vejolaš háhkat dieđuid politiijain bargiid birra geat leat juo sis barggus.