Sámegiel dulka oadjebasvuohtan buhcciide

Finnmárkku buohcciviesus fállojuvvo sámegiel dulkabálvalus dárbbu mielde, dál lea maiddái ambulánsabiillain dakkár fálaldat bargiid várás.

Illustrasjonsbilde ambulanse

Áiccalmahttingovva ambulánsabiillas.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Lea vuogas go leat dahkan dákkár bálvalusa, buhcciide oadjebasvuohtan. Nu muitala Kárášjoga ambulánsabálvalusa- vuoddji ja eaiggát Dag Nedrejord.

Sámegielat dulkabálvalus prošeakta álggahuvvui Finnmárkku buohcciviesuin diibmá. Vuossárgga álggahuvvui seamma bálvalus ambulánsavuddjiid várás.

– Leat go don gullan dakkár vásáhusaid birra goas lea leamaš dárbu dulkii?

– Jo, dan gal lean gullan. Dan leat vásihan dáppe maid báikkálaččat go eai buohkat hálddaš sámegiela, vástida Nedrejord.

Gulahallan duddjo oadjebasvuođa ja luohttámuša.

Dag Nedrejord

Dan dihtii lávejit Kárášjoga ambulánssas váruhit ahte sis lea álohii ain juo okta sámegielat bargi barggus, muhto ii son loga sis lea leamaš dárbu dulkabálvalussii vuos, muhto sáhttá geavvat nu ahte šaddet váldit atnui bálvalusa boahtteáiggis.

Ambulansesjåførar

Áiccalmahttingovva ambulánsabargiin.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

– Dan ii dieđe, muhto soaitá geavvat nu. Jos sadjásaččat, geat eai máhte sámegiela, bohtet bargui goas nu, de lea vejolaš ahte sii šaddet geavahišgoahtit dulkafálaldaga, muitala Kárášjoga ambulánsaeaiggát.

Sámegiella addá oadjebasvuođa

Kárášjohkalaš Dag Nedrejord lea vuoddján ambulánssa máŋgalot jagi. Ja son sáhttá duođaštit ahte buohccit, geat dárbbašit ambulánsaveahkki, dovdet iežaset eanet oadjebasabun go besset iežaset eatnigillii muitalit dárbbuideaset birra.

– Dat gal lea áibbas čielggas. Gulahallan duddjo oadjebasvuođa ja luohttámuša maid. Dan mii gal vásihat beaivválaččat, čilge Dag Nedrejord guhte lea jođihan Kárášjoga ambulánsabálvalusa 1990 logu rájes.