Dáidda miljovnnaid ovddas vurkkoduvvo sevdnjes gealláris

Sámiid Vuorká-dávviriin Kárášjogas lea ruoktu dáidagii man árvu lea máŋga miljon ruvnnu. Dál orro doaivva dán dáidaga fas oažžut oidnosii.

Doaimmaheaddji lea Johan Ante Utsi.

Dihtojuohkinbargi Anita Bjørnback čájeha man olu dáidda lea dávvirvuorká gealláris. – Deikke ii šat čága eambbo, čilge son.

– Gal deikke gal ii sáhte šat deavdit eambbo. Nu mo oainnat de dáppe lea juo menddo olu, lohká Sámiid Vuorká-Dávviriid diehtojuohkinbargi Anita Bjørnback.

Vuorkálanjain Kárášjoga vuorkádávviriid gealláris lea sámi dáidda bádjebadjálaga. Lanjat leat nu dievva, ahte oassi dáidágis fierada maid feaskáriin.

Dárbu ođđa dáiddamusei

Sámi dáiddáriidsearvi ja Sámiid Vuorka-Dávvirat Kárášjogas leat moanaid jagiid geahččalan oažžut nášunála sámi dáiddamusea Kárášjohkii, muhto maŋimuš áigge lea riidu bissehan dán áigomuša.

Hjalmar Strømeng

Sámiid Vuorká-Dávviriid eaiggátstivrra jođiheaddji Hjalmar Strømeng.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Dál lea sápmelaččain fas ođđa doaivva go Sámiid Vuorka-Dávviriid eaiggástivrras lea ođđa jođiheaddji, ja son lohká iežas háliidit buoridit gulahallama Sámedikkiin ja bargagoahtit vai nášunála dáiddámusea ollášuvašii.

– Mus lea dat višuvdna, ahte galggašeimmet gulahallat ja ahte museat galggašedje beassat ovdánahttot. Dán rádjái lea bisánan alfárut diet viddidanbargu, čilge Strømeng.

Sámedikkis lea dáidda ožžon buori sáji, ja buorre gulahallan museaid stivrraiguin sáhttá maid buktit buori saji čihkkojuvvon dáidagii, lohká sámedikkeráđđelahttu.

– Diibmá lei buorre proseassa ja dál leat álggáhan buori gulahallama RiddoDuottarMusea stivrrain ja Sámiid Vuorka-Dávviriid eaiggátstivrrain, mii sáhttá leat vuođđun guhktiáigge šiehtadussii, lohká Olsen.

Sámediggeráđđelahttu navdá ahte ovttasráđiid lea vejolaš gávdnat čovdosa dáiddaváttisvuhtii.

– Nášunála dáiddamusea lea čoavddusin dán váttisvuhtii, muhto dát ii ásahuvvo ovdal moatti jagi geahčen, čilge Olsen.

Sámiid Vuorká-Dávvirat, dáidda

Dán feaskáris Sámiid Vuorká-Dávviriid gealláris vurkkoduvvo maid dáidda.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK