Hopp til innhold

Larsen: – Beaivváš er i en ny fase

Sametinget har skiftet ut nesten alle styremedlemmene og styrelederen til det samiske nasjonalteateret Beaivváš. Strategisk, sier medlem i sametingsrådet.

Sametingsrådets medlem, Vibeke Larsen.

Vibeke larsen, medlem i sametingsrådet

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Beaivváš står ovenfor sitt livs største utfordring, derfor så sametingsrådet at styret trengte bredere kompetanse enn det som forelå, sier sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen til NRK Sápmi.

Larsen: – Fra pølsebål til knutepunktfestival

Lene Hansen, NSR

Lene Hansen er ny styreleder i Det samiske nasjonalteateret Beaivváš

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Sametinget har skiftet ut nesten alle styremedlemmene og styrelederen til det samiske nasjonalteateret Beaivváš. Styret har sju styremedlemmer, og Sametinget har fire personer i styret. Tre av de ble byttet ut under generalforsamlingen forrige uke.

Riddu Riddu-festivalen tidligere leder Lene Hansen er nå valgt som teaterets nye styreleder. Hansen er gift med Arbeiderpartiets statssekretær Roger Ingebrigtsen, og har vært med å sette Kåfjord kommune og Riddu Riddu-festivalen på kartet.

– Vi har valgt Lene Hansen til styreleder fordi hun har jobbet med Riddu Riddu festivalen. Denne festivalen gikk fra å være et pølsebål til en knytepunktsfestival. Hun har en del kompetanse som vi ønsker å benytte oss av, i tillegg har hun et fint kontaktnettverk, sier Larsen.

Nytt teaterbygg

Det samiske nasjonalteateret Beaivváš er et aksjeselskap med Staten/Sametinget som de største eierne. Kautokeino kommune, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samenes Landsforbund (SLF) er også eiere i selskapet. I flere år har det vært snakk om å bygge et nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteateret Beaivváš.

I fjor meldte tidligere styreleder Magnhild Mathisen at hele planleggingen av et nytt teaterbygg måtte startes helt på nytt.

– Skal man få opp et nytt teaterbygg må det må jobbes mye strategisk. Man må bruke en del kontaktnettverk for å påvirke politikerne i Oslo, for å få bevilget den summen det koster å sette opp et teaterbygg, forklarer Larsen.

Skisse av det nye teaterbygget til Beaivvaš

Skisse av det planlagte teaterbygget til Beaivváš. Planene som denne skissen var en del av er nå skrinlagt.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Jappe Nielsen

Mathiesen er skuffet

Magnhild Mathiesen som nå er avsatt som styreleder, har ikke ønsket å gi et intervju. Men sier til NRK Sápmi at hun er skuffet og ville ønsket å fortsette som styreleder.

Vibeke Larsen understreker ovenfor NRK Sapmi at det ikke foreligger mistillit ovenfor styret og tidligere styreleder Magnhild Mathiesen.

– De har gjort en god jobb i det stadiet Beaivváš var i da, men jeg ser at teateret er inne i en ny fase og dermed trengs det ny kompetanse i styret, avslutter Larsen.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon ruoŧa ruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.