Hopp til innhold

Brekk: – Rovdyrsituasjonen er prekær

Rovdyr forårsaker altfor store skader i Norge. Situasjonen er prekær, mener landsbruksministeren.

Lars Peder Brekk

Det er for mange rovdyr, mener Lars Peder Brekk. Han kaller situasjonen prekær.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

– Situasjonen er prekær. Det er for mye gaupe, jerv og bjørn, og vi er nødt å få tapstallene ned. Den eneste måten det kan skje på er ved et større uttak av rovdyr.

Det sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til NRK.

Enig med Sametinget

I går hadde Senterparti-politikeren møte med Sametinget, som er opptatt av skadene rovdyrene forårsaker på reindriftsnæringa.

Brekk uttrykker enighet med synspunktene som ble uttrykt fra Sametingets side.

Landbruks- og matministeren mener at det spesielt i sørsamiske områder er for mye rovdyr.

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma fra Åarjel-Saemiej Gielh/Sørsamiske røster er fornøyd med mandagens møte.

Hun mener Sametingsrådet fikk formidlet at reindriftsnæringa ikke lenger kan vente på en rovdyrs-løsning.

Strakstiltak

– Selv om man fokuserer på de langsiktige tiltakene er det viktig å få noen strakstiltak hvis man ikke skal få en fullstendig kollaps i næringa i sørsamiske områder, sier Jåma.

Tall fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser at enkelte reinbeitedistrikt mister seksti prosent av kalvene til rovdyr.

I enkelte distrikt tar rovdyr livet av flere rein enn det reindriftsutøvere selger.

To departement

Landbruksdepartementet har hovedansvar for reindriftsnæringa i Norge, mens Miljøverndepartementet har ansvar for rovdyrbestanden.

Miljøverndepartementet, hvor Erik Solheim i Sosialitisk Venstreparti råder, utreder nå en ny rovdyrserstatningsordning, hvor erstatningen skal utmåles på forhånd utfra hvor stor faren er for tap.

Landbruksministeren vil ha erstatning basert på faktiske tap.

To spor

– Ikke minst skal vi få klarlagt hva en erstatningsordning som baseres på faktiske tall vil innebære, så her er det to spor som det jobbes med, sier Lars Peder Brekk.

I neste uke møtes begge departementene og Sametinget for å finne snarlige løsninger på problemer knyttet til rovdyrskader.

Korte nyheter

 • Vearjuduvvan politiijat mánáidtogaid áiggi

  Politiijat leat gaskaboddosaččat vearjuduvvan miessemánu 17. beaivvi mánáidtogaid áiggi. – Ii leat stuorát áitta ihttin go eará beivviid, muhto olbmot vurdet vearjudeami dávjjit dál go ovdal erenoamáš dáhpáhusaid áiggi, dadjá Háršttáid politihoavda, Frank Sletten.

  Væpnet politi på skolebesøk
  Foto: Tia Dilara Lona Altinpinar
 • Ceggejedje bieggamilluid: – Lea vearrát go maid doaivvuimet

  Rádjeguovllus Jiemhte-Västernorrlandda leanain vuosttildedje guhtta jagi áigi bieggamillopárka maid ceggejedje sin boazoorohahkii. – Dalle dovdui dego livčče niibbiin čuggen njuolga min sillui. Dál lohka Marianne Gråik oaidnit ahte sisabahkkemat leat vearrát go maid jáhkke. – Bohccot láhttejit eará ládje go ovdal, dat vázzet áibbas eará sadjái go ovdal, go bieggaturbiinnat gavdnjejit ealu. Geahča video dá.

  Rádjeguovllus Jiemhte-Västernorrlandda leanain vuosttildedje guhtta jagi áigi bieggamillopárka maid ceggejedje sin boazoorohahkii. – Dalle dovdui dego livčče niibbiin čuggen njuolga min sillui. Dál lohka oaidnit ahte sisabahkkemat leat vearrát go maid sii jáhkke.