Bør vente med å innkalle til møte

Troms Høyre mener kommunalministeren bør vente med å innkalle til nye møter om sammenslåing av Troms og Finnmark. Gruppeleder Ole-Johan Rødvei sier til NRK at Finnmark ikke må bli overkjørt, men bør velge medlemmer til fellesnemnda før sammenslåingen går videre. Arbeiderpartiets gruppeleder Kari-Anne Opsal sier de fopreløpig ikke vil stille på møter dersom Finnmark ikke er med. Samtidig varsler hun at de kan skifte standpunkt når sammenslåingen nærmer seg. Hun håper Finnmark velger sine medlemmer til fellesnemnda når Kristelig Folkeparti har avklart om de vil ha ny regjering eller ikke.