Boazosápmelaš: – Dukkoraddet

Sombbi Niga mielas eiseválddit stohket go báhčet ovtta aht ovtta gotti Nordfjellas.

Stáda ammat bivdit leat báhčán 19 gotti vuosttáš beivviin Nordfjellas, Lulli-Norggas, ja mihttun lea jávkkadit 1500 ealli ovdal giđa.

Sombbi Niga ávžžuha gárddi cegget ja njuovvat olles ealu.

Biepmobearráigeahču Hallgeir Herikstad biehttala ahte sii stohket, muhto mieđiha gárddastallamii.