BlackSheeps rettssak: – Elendig pengestyring

På rettssakens siste dag i går, var en sjokkert revisor i vitneboksen. BlackSheeps-pappas pengestyring fikk ingen ære.

Oddleif Nilsen, Arild Johnsen og Emelie Nilsen

Fedrene Oddleif Nilsen og Arild Johnsen til frontfigurene Emelie (t.h) og Agnete (ikke på bildet) fungerte i flere år som turnéledere for The BlackSheeps

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

På rettssakens siste dag i går, var en sjokkert revisor i vitneboksen. BlackSheeps-pappas pengestyring fikk ingen ære.

– Dette er kritikkverdig. Ingen kan forsvare noe slikt. Alt er gærnt.

Dette stemplet ga statsautorisert Sverre Sømhovd på økonomioppstillingen som han hadde fått i oppdrag å gjennomgå.

Han nektet å kalle oppstillingen for et regnskap.

– Det foreligger ikke dokumentasjon på noe som helst, sa Sømhøvd i sin vitneforklaring i Indre Finnmark tingrett. Og la til:

– Jeg vet ikke hvilke kunnskaper de berørte har. Men det er selvinnlysende - spesielt når flere parter er involvert - at man må dokumentere utgifter for det aller meste, spesielt når det gjelder utbetalinger til seg selv.

Det var saksøkernes advokat Arnor Benjamin Ilstad som hadde bedt den statsautoriserte revisoren om å vitne i retten. Vitneforklaringen skjedde via høytaletelefon.

Tok selvkritikk

Det er saksøktes fedre, Arild Johnsen og Oddleif Nilsen, som har stått for pengestyringa. Det var spesielt Johnsen som styrte kontoen.

I retten tok begge selvkritikk for ikke å ha ført regnskap.

Vi tar det på våres kappe. Jeg har aldri tenkt at det var nødvendig med noe regnskap, innrømmet Johnsen.

– Det er helt klart at vi gjorde en feil ved ikke å føre regnskap, forklarte Nilsen.

Har du forsøkt å gjøre noe med det, ville saksøkernes advokat vite.

– Ja, det var i 2008. Da fikk jeg anbefalinger om at BlackSheeps burde bli etablert som et aksjeselskap. Men ikke alle foreldre var enige i det.

– Mangler bilag

– I retten kom det frem at vergene, Oddleif Nilsen og Arild Johnsen, har fått utbetalt henholdsvis 62.000 og 165.000 kroner av bandinntektene for å få dekket utgifter i forbindelse med reisevirksomhet.

Oddleif Nilsen ble spurt om han kan dokumentere utgiftene med bilag.

– Jeg har kvitteringer for en del. Men ikke for alt, svarte Nilsen.

– Ikke regnskapspliktig

De saksøktes advokat Kjell Oddvar Heggvoll mener at det etter norsk lov ikke er noe regnskapsplikt for slik virksomhet som BlackSheeps har hatt.

– Det har også revisoren sagt i sitt skriftlige notat. Ingenting av det som er fremkommet i retten, har endret mitt syn, svarer Heggvoll.

Irina Eriksen, Elena Touryguina, Alexander Touryguin, Arnor Ilstad, Viktoria Eriksen og Ivar Winther

SAKSØKERNE OG DERES VERGER: F.v.: Elena Touryguina, Irina Eirksen, Alexander Touryguin, advokat Arnor Ilstad, Viktoria Eriksen og Ivar Winther.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Men det er nettopp manglende innsyn i bandøkonomien som er hovedårsaken til at foreldrene til Viktoria Eriksen og Alexander Touryguin har gått til søksmål mot de gjenværende bandmedlemmer, vokalist Agnete Johnsen og gitarist Emelie Nilsen, ved deres verger.

– Feil adresse

I rettens siste dag, sa advokat Heggvoll at det er feil å saksøke ungdommen.

HØR:

– I etterpåklokskapens lys kunne regnskapet ha blitt håndtert bedre. Men ansvaret hviler på de voksne. Det får eventuelt bli en sak i etterkant, sa Heggvoll.

Han mente også at foreldrene til Agnete og Emelie har forsøkt å ta ansvar ved at de i 2008 ønsket å danne et aksjeselskap.

– Men det ønsket ikke de andre foreldrene.

Etter hans mening har ikke de saksøkte på noen som helst måte forsøkt å utestenge Viktoria og Alexander fra deltakelse i bandet.

– Da kan ikke de tidligere bandmedlemmene kreve erstatnings for tapte spilleinntekter.

HØR:

Men motpartens prosessfullmektig, advokat Andor Benjamanin Ilstad, mente at ingenting i rettens forklaringer har endret deres syn.

– Tvert imot. De har styrket vår oppfatning om at de har både penger og rettigheter til gode i denne saken.

Motparten avviste alle krav.

Dom vil tidligst falle om fire uker.