– Hvor er regnskapet?

Til tross for flere krav fra eksmedlemmer og deres verger, foreligger det fortsatt ingen regnskap over inntekter og utgifter The BlackSheeps har hatt siden oppstarten av bandet i 2007.

Elena Touryguina, advokat Arnor B. Ilstad og Ivar Winther

LETER I DOKUMENTER: Elena Touryguina (mor til Alexander), advokat Arnor B. Ilstad og Ivar Winther (stefar til Alexander).

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er ikke holdbart i dagen samfunn, mener saksøkernes prosessfullmektig, advokat Arnor B. Ilstad.

HØR:

– Alt fra et fotballag og oppover må jo ha et regnskap. Det er noe alle vet.

Etter at meklingsforsøket strandet i går, møttes partene i Indre Finnmark tingrett for å avgjøre en bitter strid seg imellom.

Bandets tidligere trommeslager Viktoria Eriksen og basist Alexander Touryguin mener at de har gått glipp av viktige inntekter. Nå vil de ha alle kort lagt frem på bordet, og krever halv million kroner i erstatning .

Viktoria Eriksen og Alexander Touryguin

EKS-MEDLEMMER: Trommeslager Viktoria Eriksen (17) og basist Alexander Touryguin (17) hevder de urettmessig ble sparket ut av The BlackSheeps.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

De krever også at registreringene endres, slik at de får en større del av Tono-inntektene.

I følge deres advokat Arnor Ilstad hadde The BlackSheeps i perioden 2008 og frem til våren 2010 da bruddet fant sted, en inntekt på i overkant av 600.000 kroner. Av dette fikk Viktoria og Alexander utbetalt 44.000 kroner hver.

– Urettferdig

I retten fremkom det at Arild Johnsen (far til vokalisten Agnete) og Oddleif Nilsen (far til gitaristen Emelie), i samme periode har fått overført 165.000 kroner og 62.000 kroner av bandinntektene for å få dekket utgifter i forbindelse med reisevirksomhet. Dette har skjedd uten at de har kunnet framvise dokumentasjon.

I sin innledningsforedrag gjorde advokat Ilstad et poeng av dette.

– Disse to har fått utbetalt vesentlig mer enn de fire bandmedlemmene har fått til sammen, påstod Ilstad.

– Hvorfor trakk du dette frem i retten?

– Først og fremst fordi det ikke er dokumentert en eneste utgift i denne saken. De fleste ville ha reagert på dette som urimelig og urettferdig, forklarer Ilstad til NRK Sápmi.

Isfront i retten

Det var en anspent stemning både mellom foreldre og bandmedlemmene under dagens rettssak. Tidligere og nåværende bandmedlemmer, og deres foreldre, hilste ikke på hverandre.

Gitarist Emelie Nilsen og advokat Kjell Oddvar Heggvoll

Gitarist Emelie Nilsen og advokat Kjell Oddvar Heggvoll.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg tror egentlig ingen av ungdommene ønsker rettssak, sier advokat Kjell Heggvoll.

Han føler at dette er en strid mellom de voksne, og ikke mellom ungdommene.
Heggvoll representerer vokalisten Agnete Johnsen og gitaristen Emelie Nilsen.

HØR:

Han avviser alle krav, og mener at det ikke er nødvendig å sette opp et regnskap fordi bandets virksomhet er en fritidssyssel.

– Men motparten har fått oversendt alle kontoutskrifter, understreker Heggvoll.

– Føler seg sparket


The BlackSheeps som vant Melodi Grand Prix junior i 2008, med låten "Oro jaska beana", bestod opprinnelig av Alexander Touryguin, Agnete Kristin Johnsen, Viktoria Eriksen og Emelie Nilsen.

I fjor sommer ble Eriksen og Touryguin byttet ut med Nikolaj Gloppen og Simon Stenvoll Pedersen.

De tidligere bandmedlemmene mener at Agnete og Emelie urettmessig har brutt samarbeidet.

I tillegg til erstatningskrav, krever eks-medlemmene også at Emelie og Agnete fratas retten til å bruke bandnavnet inntil det foreligger en rettskraftig dom.

– Naturlig utvikling

Mens den ene parten hevder å bli sparket ut av bandet uten forvarsel, hevder de saksøktes advokat, Kjell Heggvoll, at bandbruddet skyldes manglende motivasjon fra Eriksen og Touryguin.

– Realiteten er at de fire ved skolestart høsten 2009 gikk hver sine veier, mener Heggvoll.

– Fysisk ble de splittet ved at Alexander Touryguin, Emilie Nilsen og Viktoria Eriksen begynte på videregående skoler som lå langt unna skolen Agnete Johnsen fortsatte på.

– Både Alexander og Viktoria ønsket frihet til å spille i andre band, hvilket de varslet om og fikk aksept for, hevder Heggvoll.

– Agnete er frontfiguren

Blant de saksøkte var det kun Emelie Nilsen som møtte. Men også hennes far og verge Oddvar Nilsen møtte.

Agnete Johnsen fra The BlackSheeps

Vokalist Agnete Johnsen

Foto: Hege Bakken Riise/NRK

Vokalist Agnete møtte ikke opp. Istedenfor møtte hennes verge og far, Arild Johnsen.

Det er ubestridt at det er Agnete som er The BlackSheeps frontfigur, mente saksøktes advokat Heggvoll.

– Tekstene er i hovedsak skrevet av Agnete og Emelie, til en viss grad også av Viktoria. For at bandet skulle kunne delta i MGP jr med Oro Jaska Beana måtte alle fire bandmedlemmer være kreditert som opphavsmenn. Derfor er Alexander også med som opphavsmann på denne.

Heggvoll mener at alle er tjent med at Agnete og Emelie viderefører bandnavnet.

– Alternativet var å legge ned. Dette ville ha ført til store konsekvenser. Alle fire bandmedlemmer ville i såfall blitt personlig erstatningsansvarlig for avlyste spillekontrakter.