NRK Meny
Normal

Bispevisitas med fokus på gammel-presten

– Hvordan kunne kirken behandle en av sine ansatte så dårlig og brutalt, det er vel det biskop Jørgensen vil ta tak i, sier barnebarnet til tidligere sogneprest i Tysfjord, Frank A. Jenssen.

Frank A. Jenssen

Barnebarnet til den tidligere Tysfjord-presten Haldor Jensen, Frank A. Jenssen.

Foto: Anders Kalstad / NRK

I år er det bispevisitas i Tysfjord. I tidsrommet 21.-25. januar kommer biskop Tor Jørgensen for å møte de som jobber i Tysfjord-kirken, menighetsrådene og fellesrådet. Han skal også i møter med Tysfjord kommune.

– Vi har jo del slik i den norske kirke at det er et nært samarbeid om en del oppgaver mellom kirke og kommune. Ellers så skal han jo møte folk på forskjellig vis. Han besøker skoler, aldershjem, noen bedrifter som vi har gjort avtaler med og vi skal jo selvfølgelig ha gudstjeneste i alle tre kirkene i Tysfjord, forteller fungerende sogneprest Håvard Losvik.

Ga blaffen i borgerskapet – ble sparket

Haldor Jensen

Haldor A. Jensen.

Foto: Privat

Haldor A. Jensen var født på Evenes, og i 1914 tiltrådte han som prest i Tysfjord.

– Biskopen ønsker å sette søkelyset på presten Haldor A. Jensen som var i Tysfjord fra 1914 til rundt 1935. Han var jo en litt spesiell person og han fikk vel en spesiell skjebne på en del måter. Så biskopen har lyst til å sette søkelys på det, sier Losvik.

Barnebarnet til Haldor Jenssen, den kjente forfatteren Frank A. Jenssen, bekrefter det Losvik sier om at bestefaren var en spesiell person.

– Det spesielle med han var at han sto jo i veldig nær kontakt med folk flest, ikke mist samene i Tysfjord. Samtidig ga han blaffen i det bedre borgerskap. Han omgikk ikke dem.

– Presten skulle jo omgås distriktslegen, lensmann og det lille borgerskapet som fantes. Det ga han blaffen i. Han ga blaffen i klesdrakt og alt mulig, og møtte sågar i kirken i kommager.

Frank A. Jensen forteller at bestefaren da ble forsøkt sparket, men vant de to rettssakene som fulgte.

– Det var to rettsaker, en i tingretten og en i lagmannsretten, og han vant begge. Så de klarte ikke å sparke ham, men de prøvde.

Da det ble anket til høyesterett, ble det inngått et forlik. Forliket gikk ut på at Haldor A. Jensen ikke fikk fortsette prestevirksomheten.

Oppfattes som en modig skikkelse

Biskop Tor B. Jørgensen sier at han syns det er interessant å ta frem presteskikkelser som har vært fremtidsrettet i sin tenkemåte når det kom til forhold mellom norsk og samisk.

– Der oppfatter jeg han som en veldig modig skikkelse som turte å bryte sosiale barrierer, og forholdt seg til både den samiske delen av befolkningen, og for så vidt til andre deler av samfunnet som til vanlig ble holdt på en armlengdes avstand.

Biskop Jørgensen forteller at det er derfor han oppfatter Haldor A. Jensen som en interessant skikkelse.

Tor B. Jørgensen

Biskop Tor Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– I tillegg så kommer også den pikante siden ved det at han faktisk ble frakjent embetet sitt slik at han måtte gå i rettssak, iIkke bare én gang, men to ganger fordi departementet, eller bakenfor der biskopen, som ønsket å ta ham ut av tjeneste. Det er i seg selv en interessant sak.

Under visitasuka i Tysfjord inviteres det til temakveld om den omstridte sognepresten Haldor A. Jensen.