Biilalihkohisvuohta Porsáŋggus

Odne iđitbeaivve vudje guokte biilla oktii Gorbovuonas Porsáŋggus. Heahteveahka lea báikkis. Dieđihuvvo ahte golbma rávisolbmo ja guokte máná ledje biillain ja ahte olbmot leat roasmmehuvvan. Man bahuid sii leat roasmmehuvvan, de dan eai vel sáhte politiijat muitalit. Guovllus lea hui gálja siivu, ja dat dáidá leat sivvan lihkohisvuhtii.