Biila badjel luotta

Badjel 20-jahkásaš almmái lea sakka roasmmehuvvan maŋŋel go biila mas son lei, vujii badjel luotta Setermoenis, Tromssa fylkkas mannan ija. Biillas lei vel nubbe ovtta ahkahaš almmái, muhto son ii galgga leat bahuid roasmmehuvvan. Guktot sáddejuvvuiga helikopteriin buohccivissui Romsii, dieđihit politiijat. Sii eai vel dieđe siva lihkohisvuhtii.