For første gang på 100 år blir bibelen på nordsamisk

En som gleder seg til det, er Ola Bergdahl fra Soppero som studerer teologi i Uppsala.

Bibelen på samisk år 1895

Denne bibelen fra 1895 er på samisk. Men nå skal den hellige skriften komme ut på nordsamisk.

Foto: Nasjonalbiblioteket

– For meg betyr bibelen veldig mye, jeg leser jo bibelen hver dag. Så får vi se hvordan den nye oversetningen blir, sier Bergdahl.

Ola Bergdahl

Ola Bergdahl studerer teologi ved Uppsala. Han gleder seg til bibelen kommer ut på nordsamisk.

Foto: Olle Kejonen / SR Sápmi

På tide med ny oversetning

I snart 15 år har oversettere fra Sverige, Norge og Finland arbeidet med den nordsamiske oversettelsen av bibelen.

Den siste samiske bibeloversetningen kom i 1895. Siden den gangen har unionen mellom Norge og Sverige blitt oppløst, to verdenskriger har blitt utkjempet og nordsamisk har endret skrivemåten sin ikke mer enn tre ganger.

– Det er på tide med en ny oversetning, mener Mikael Winninge på det svenske bibelselskapet, som leder oversetningen på svensk side.

– Det finnes jo gamle bibeloversetninger, men de er for det første veldig gamle, og mange ganger så oversatte man ikke til det genuint samiske språket. Man kan se spor av norske, svenske og finske ord som har satt sitt preg på oversettelsen. I dette prosjektet har det vært veldig viktig at skal være idiomatisk nordsamisk det handler om, sier Winninge.

Går inn i sluttfasen

Nå er de fleste av bibelens tekster blitt oversatt og arbeidet går snart inn i sin sluttfase, det som kalles for «felttesting», det vil si prøvelesning av bibeltekstene av morsmåltalere. Man har planer om å ordne slike prøvelesningsgrupper i Norge og Finland, og på svensk side så planlegger man å lage grupper i Kiruna og Stockholm.

– Det er utrolig gøy, ikke minst for alle de som har nordsamisk som sitt morsmål. De vil kunne teste dette og kjenne på de ulike dialektene som finnes, ettersom de snakker ulikt i ulike deler av det nordsamiske området. Derfor er det viktig at man får hørt det fra ulike kilder, sier Winninge.

Helligskriften kommer ut på samisk i 2019

Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Selv om arbeidet går nå inn i sin siste fase, så vil det ta litt tid før bibelen er tilgjengelig for et større publikum. Først i 2019 forventer man å kunne publisere den hellige skriften på nordsamisk. Så Ola Bergdahl er nødt til å vente.

– Det føles bra, selv om det tar litt tid, så vil den komme ut før eller senere, sier han.