Bevttolašvuohta lea njiedjan

Kommunedata.no logut čájehit ahte Deanu gielda lea okta dain logi suohkanis mas bevttolašvuohta lea njiedjan diimmá rájes. Logut muitalit movt suohkanat doaimmahit iežaset fálaldagaid. Statistihkas oaidná maid ahte golbma suohkana Romssa fylkkas Giehtavuotna, Gáivuotna ja Omasvuotna suohkaniin lea maid bevttolašvuohta njiedjan diimmá rájes.