Bente Boyne

Bente Boyne er 11. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 2.

Bente Boyne
Foto: NSR

Hun er født 19. mars 1971. Bosatt i Karasjok. Boyne er lærer.

I kommunen var 1.313 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Bente Boyne

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

232 775

0

58 397

2007

253 726

90 849

62 514