Bellodat ballá ahte reahkat jávket

Deanu Guovddášbellodat cealká ahte vuosttalda garrasit Guolástandirektoráhta evttohusa, ahte fas diktit reahkatroláriid bivdit Porsáŋgguvuonas ja Deanuvuonas. Nu boahtá ovdan Ságat-áviissas. Álggus 70-logus gilde eiseválddiid reahkatroláriid bivdimis dán guovtte vuonas. Muhto jos eiseválddit fas rahpá vejolašvuođa, de ballá Guovddášbellodat ahte reahkanálit unniduvvojit nu sakka ahte bilidit vuonaid ekologiija, ja dasto maiddái báikkálaš vuotnabivddu.