Befal ville ikke adlyde ordre

Et befalkorps på øvelse på Kvenvikmoen fikk ordre om å bistå politiet med å fjerne demonstranter på Stilla under Alta-aksjonen, men de nektet.

Alta aksjonen

Arkivbilde fra Alta-aksjonen.

Foto: NRK

Under Altakonflikten ble det holdt heimevernsøvelse på Kvenvikmoen utenfor Alta. Da forsøkte militærledelsen å få med et befalskorps til Stilla for å hjelpe til å fjerne demonstrasjonene der. Befalskorpset deltok i heimevernsøvelsen (HV-øvelsen).

Torstein Riiber

Torstein Riiber (51).

Foto: Privat bilde

Torstein Riiber (51), som selv var korporal og beordret PV-instruktør på denne øvelsen, forteller at offiserskorpset ble innkalt til et allmøte på Alta hotell i oktober 1979.

– Vi fikk da en innkallelse hvor alt som var av befal ble innkalt til et møte på Alta hotell. I kjellerlokalene deres var da allmøte, hvor vi fikk en ordre eller i det minste beskjed om at vi skulle da benyttes til å hjelpe eller bistå politiet med å fjerne demonstrantene i Stilla, forteller Torstein Riiber.

– Rasende og indignert

Ordren førte umiddelbart til uro blant offiserene.

– Befalskorpset ble tildels rasende og mer eller mindre indignert, de lokale spesielt. De reiste seg opp og mer eller mindre uavkortet nektet å fullføre den ordren. De ville ikke delta i en aksjon hvor militæret ble satt inn mot sivile, forklarer Riiber.

Så befalet var innstilt på ordrenekt her?

Våpen

Illustrasjonsbilde av våpen.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Ja, jeg ble veldig imponert over den delen av offiserene som høylydt satt seg imot det som øverstkommanderende skulle beordre oss til å gjøre. Jeg vet ikke, men jeg går ut fra at det var en del sånn reservebefal og innkalt HV-befal, og at de av den grunn ikke følte at karrierer og sånt noe sto på spill, slik det ville vært for en som er profesjonell i hæren. Noen var jo da også tause, som for eksempel undertegnede. Men det var en høylydt forsamling, og det var tydlig hvilken vei det bar, minnes Torstein Riiber.

NRK Sámi Radio har ikke lyktes å få noen kommentarer fra forsvaretsledelsen angående denne saken.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.