Hopp til innhold

Ville sprenge politiskipet Janina

En sameaktivist planla å sprenge passasjerskipet som ble brukt til å huse politifolkene under Alta-aksjonen, men de andre aktivistene rådet ham fra det.

Janina.

Passasjerskipet Janina ble brukt som hjem for politifolkene under Alta-aksjonen.

Foto: Brennpunkt / NRK

Niillas A. Somby i 1979

Niillas A. Somby under Alta-aksjonene i 1979.

Foto: Rolf Chr. Ulrichsen / Scanpix

– Ja, vi hadde planer om å senke Janina. For at det var vel omtrent som at den her Tirpitz, ble sunket, sier sameaktivisten Niillas A. Somby. Han var med i Samisk aksjonsgruppe og prøvde i forbindelse med Alta-aksjonene å sprenge Tverrelvdalen bru.

Sprengningsforsøket mislyktes da sprengstoffet detonerte ved et uhell. Somby skadet et øye og en arm i forbindelse med eksplosjonen. Armen måtte senere amputeres.

– Det var jo krig. Rett og slett krig. For at når man kommer opp med, med så mange politifolk, og at man bruker så mye ressurser på å fjerne, så, det er jo et maktovergrep, forklarer Somby i kveldens Brennpunkt-program "Farlige fronter".

Konkrete planer

Somby opplyser at det ble lagt konkret planer om hvordan sprengningen av Janina skulle skje.

Niillas A. Somby.

Niillas A. Somby (61).

Foto: Brennpunkt / NRK

– En undervannsaksjon. Å sprenge den fra, fra under vannet. Og der var ganske konkrete planer om, om hvordan man skulle gjøre det, det var eksperter på, på, på området som hadde laget en plan, sier Somby.

Sameaktivisten hevder imidlertid at de som sto bak disse planene ville ha en skånsom sprengningsaksjon.

– ...et forslag om å senke Janina på en pen måte, som ikke ville skade hverken folk, eller, eller drepe dem. At man rett og slett laget hull i, som ikke pumpene skulle klare å, å pumpe unna vannet, så skulle den her, det her hovedkvarteret til politiet være borte, og, eh, og det skulle ihvertfall ikke være så lett å, eh, gjennomføre den her politiaksjonen, forklarer Niillas A. Somby i kveldens dokumentar.

For å få plass til de 600 politifolkene som ble fraktet inn for å delta i de store politiaksjonene i 1981 ble Janina leid inn som overnattingssted.

– POT visste om planene

Politiets overvåkingstjeneste (POT) fikk imidlertid nyss om sprengningsplanene.

POT-tjenestemann Gunnar Larne.

POT-tjenestemann Gunnar Larne.

Foto: Brennpunkt / NRK

– Dette var jo opplysninger som, som politiet pg POT fikk, fikk på et forholdsvis tidlig stadium og det ble jo iverksatt tiltak, ganske sterke tiltak for at dette ikke skulle finne sted, og om det da var et forsterket politioppbud som gjorde at de ikke utførte det eller ikke, det kan jeg ikke svare på, men heldigvis ble det ikke slik at det prøvde å sprenge det ihvertfall, sier POT-tjenestemann Gunnar Larne. Han arbeidet med Alta-saken ved POTs hovedkvarter i Oslo på den tiden.

Sprengningsplanene fikk da heller ikke gjennomslag i Samisk aksjonsgruppe.

– Vi var veldig sterkt imot at man skulle gjøre det, for da ville hele aksjonen få et voldelig element. Det er det ene. Det andre er at det ville fullstendig sparke beina under argumentasjonen vi brukte her, og det var at vi sto for en ikke-voldelig linje, forklarer aksjonist Bjarne Store-Jakobsen.

Korte nyheter

 • Sámi dáiddačoakkáldaga geassečájáhus

  Sámi dáiddaguovddážis Kárášjogas rahppo lávvardaga miessemánu 28. beaivve Gollegiisá-čájáhus. Sámiid Vuorká-Dávvirat ávvuda 50 jagi dán jagi ja dan oktavuođas Dáiddaguovddáš, Sámiid Vuorká-Dávvirat ja Sámi dáiddamagasiidna lea čohkken dáiddačájáhusa mas leat mielde máŋgga buolvva sámi dáiddárat. Musea oastimiin lei jo álggu rájes 1972:s dáidda oassin ja Iver Jåks rohki seaidnečikŋa lea okta dáidagiin man musea galledeaddjit dalán deivet go vistái lávkejit. Ávvučájáhusas čájehuvvo maid Iver Joks dáidda, maid musea osttii 1972:is.
  Oktiibuot dán dáiddačájáhusas leat 52 dáiddára dáidagat. Kuráhtorin leaba Hilde Skancke Pedersen ja Kristoffer Dolmen. Soai leaba vuoruhan dáidagiid main boahtá ovdan máŋggabealátvuohta. Dáiddačájáhus lea oaidnin láhkai borgemánu 28. beaivái.

  Inga Nordsletta Pedersen (1932) Gollegiisa (skattekiste), 2002 Govvagođđin / Billedvev (Ullu/Ull) Foto: RDM/Samisk kunstmagasin
  Foto: RDM/Samisk kunstmagasin / RDM
 • Otne lea mearkabeaivi: Urbán

  Otne lea sámi mearkabeaivi ja dasa lea čadnon dálkediida. Jus Urbánis leat čoaskimat, de šaddá liegga geassi, ja jus lea liekkas, de šaddá čoaska geassi. Dadjet nai ahte dál leat jávrriin ja jogain alimus dulvvit. Mearkabeivviid vuođul einnostit dávjá makkár dálki, ilbmi ja jahkeáigodatdálkkit leat vuordimis.

  Gyda-130122-Batnfjorden003
  Foto: Tore Lyngvær / NRK
 • Vuosttas giellaguovddáš Suoma beale Sápmái

  Ohcejogas rahppui vuossárgga Giellagárdi-giellaguovddáš. Dát lea vuosttas sámi giellaguovddáš Suoma beale Sámis. -Dát lea illubeaivi ja maiddái dehálaš ja stuorra ášši Ohcejoga gildii, dadjá Deanu Leagis sámástit giellabargi Laura Arola, nu čállá YLE Sápmi.

  Deanuleagis Sámástit mánggagielat bargi
  Foto: Kirsti Länsman / YLE Sápmi