Fikk skolefri for å demonstrere

Dette reagerer reineierne på Hinnøya sterkt på. Demonstrasjonen støttet nemlig etablering av et stort friluftsområde i deres reinbeiteland.

Barn i demonstrasjon
Foto: Sander Andersen / NRK

SE VIDEO: Reagerer på at barn ble brukt i demonstrasjon

– Det er greit at folk stiller opp foran rådhuset, og protesterer mot reindrifta, men jeg synes det er helt uakseptabelt at man stimulerer barn til å jobbe mot reindrifta, sier reineier Arild Inga.

Reindriftssamen Arild Inga

Dette viser helt klart hvordan det er å drive reindrift her i kommunen, sier reineieren Arild Inga.

Foto: Sander Andersen / NRK

Vil ha 600 nye fritidseiendommer

I Lødingen i Nordland møtte rundt 200 personer fram utenfor rådhuset til støttedemonstrasjon for utbyggingsplanene til det nedlagte Nes Fort. Som en del av markeringen sang barnehageunger Lødingensangen.

Nes Fort brukes ikke lenger av Forsvaret, og en privat utbygger har planer om å legge til rette for 600 fritidseiendommer, kunstig øyrike og turistanlegg.

Fikk fri fra skolen for å demonstrere

Blant demonstrantene var det barn fra både barnehage og skole somk hadde fått fri for å delta i demonstrasjonen. Dette synes reineierne er helt uakseptabelt, og et klart signal fra Lødingen kommune.

– Det er så sterkt signal at vi ønsker å trekke oss ut av reindrifta. Dette viser helt klart hvordan det er å drive reindrift her i kommunen, sier Inga.

Ordfører i Lødingen, Vibeke Tveit

Ordfører Vibeke Tveit gjorde det klart at det ikke ble demonstrert mot reindriften, med for utbygging av kommunen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Kommunen står ikke bak

Kommuneledelsen avfeier påstandene fra Inga.

– Det som skjer her er ikke organisert på kommunenivå. Det er enkeltindivider som har tatt initiativ til dette. Noen vinkler dette som at det er motstand mot reindrifta, mens andre har møtt opp her for å vise at vi vil ha utvikling i kommunen, sier ordfører i Lødingen kommune, Vibeke Tveit.

Utviklinga i kommunen ser likevel ut til å bare ha negative konsekvenser for reindriftsnæringen. Reindrifta på Hinnøya har flere ganger de senere årene måttet gi fra seg områder til både Lofast og turistforetak.

– Det er et stort press på reindriftas arealer overalt, også i dette området. Og skal vi se for oss en reindrift i framtida, må man sikre at reindrifta har alle årstidsbeitene, sier Kristina Johnson Eira, nestleder i områdestyret for Troms reinbeitedistrikt