NRK Meny
Normal

Báhčenhárjehallan buorida ealgabivddu

Ealgabivdit Kárášjogas leat fuomášan ahte lea dehálaš bures hárjehallat báhčit ovdal go vuolgá ealgabivdui. Muhto ain eanet ealgabivdit berreše searvat dákkár hárjehallamiidda, dadjá Kárášjoga ealgabivdosearvvi jođiheaddji.

Meahccebáhčin

Ealgabivdiide lea dehálaš báhčenhárjehallan, amas šaddet buoret ealgabivdit.

Foto: Toralf Balto / NRK-Sápmi

Kárášjoga báhčensearvi lágidii ikte meahccebáhčima Ánarjogas, sihke ealgabivdit ja gilvaleaddjit serve.

Dehálaš hárjehallat báhčit ovdal dolle ealgabivdui

Jan Idar Somby

Kárášjoga ealgabivdosearvvi jođiheaddji, Jan Idar Somby sávášii ain eanet ealgabivdiid searvat báhčenhárjehallamiidda.

Foto: Toralf Balto / NRK-Sápmi

Kárášjoga ealgabivdiid mielas lea dehálaš searvat báhčenhárjehallamiidda ovdal vuolgá ealgabivdui čakčat. 56 ealgabivdi serve báhčengilvui Ánarjogas. Kárášjoga ealgabivdisearvvi jođiheaddji, Jan Idar Somby lohká leat dehálaš ahte ealgabivdit hárjehallet báhčit, go bivdit šaddet buoret báhččit maid.

Hárjehallan dagaha maid ahte báhčit deivet burebut ja unnanet ealggaid ribahit báhčasin, dadjá Somby. John Johsen Boine lea guhkit aiggi bivdán ealggaid, son maid lea searvan báhčengilvui. Son dovdá ahte dákkár hárjehallan buorida su báhčima. Ealgabivdosearvvi jođiheaddji, Jan Idar Somby sávášii ain eanet ealgabivdiid harjehallamiidda.

Nuorat servet maid báhčenhárjehallamii

Katja Berg Grønli

Katja Berg Grønli searvvái vuohččan báhčengilvvuide. Son jáhkká dákkár hárjehallan buorida su báhčima.

Foto: Toralf Balto / NRK-Sápmi

Maiddái nuorat servet báhčimii. 17-jahkásaš Kárášjoga nieida, Katja Berg Grønli lea vuohččan searvimin dákkár báhčimis. Su mielas lea maid dehálaš searvat dákkár hárjehallamii, erenoamažit go galgá searvat ealgabivdui dán jagi.

Gula báhčengilvvus Ánarjogas:

Báhčin Ánarjogas.