Hopp til innhold

Bådåddjuj sáme bajássjaddamguovdásj

Tjoahkkit divna bajássjaddamdåjmajt avta dæhkko vuolláj Bådådjon la dal buoremus, javlaj ieddne.

Miriam Paulsen

Miriam Paulsen oajvvat ásádit sáme bajássjammamguovdátjav Bådåddjuj.

Foto: Harrrieth Aira / NRK

– Dat aj sjaddá luondulasj æjvvalimsadje ietjá sáme dåjmajda dagu duodjekursajda, giellakursajda ja nav. Dav javllá sámedikkeájras ja guovte mánáj ieddne, Miriam Paulsen.

Dille Bådådjon uddni la gáktsa máná oadtju sámegielfálaldagáv dáro mánájgárden.

15 oahppe vuodoskåvlån gadtsi sámegielåhpadusáv. Oahppe li moattet skåvlåjs suohkanin.

Duodden la Bådådjo suohkanin åvdåsvásstádus julevsámegiela guhkesåhpadimes Vuonan, aktse oahppijda vuodoskåvlån.

– Bierri buoreduvvat

Miriam Paulsen ij la ållu dudálasj mánájgárddefálaldagájn gåktu dat uddni le.

– Måj lin sámegielåhpadusáv mánájdiskájda válljim, valla fálaldahka ij la buoremus dan diehti gå li avta galla bargge ja sáme máná li moatten åssudagájn. Jergalasj la gal tjoahkkit divna avta åssudahkaj, javllá Paulsen.

Nordlánda oajvvestáda suohkanoajvve guorras Paulsena oajvvadussaj, ja rámmpu gå oajvvadus boahtá..

– Dát la buorre oajvvadus ja mij hálijdip ságastit sáme birrusijn dán birra gå midjij boahtá dát gatjálvis, javllá Bådåddjo suohkanoajvve Ole Henrik Hjartøy.

Korte nyheter

 • Norga ásaha fas biebmogordnevuorkkáid

  Les på norsk:

  Lea badjel 20 jagi áigi go Norga heaittihii gordnevuorkkáidis. Dál galget gearggusvuođavuorkkát leat fas dievva biebmogortniin.

  Ovdal jagi 2029 lea plánejuvvon ahte vuorkkáin lea doarvái biebmogordni golmma mánnui, namalassii 82 500 tonna oktiibuot.

  Stáhta dat oamasta gortniid ja gávppálaš aktevrrat gis vurkkodit daid.

  Pandemiija, dálkkádatrievdamat ja soahti Eurohpás dahket dárbbašlažžan ásahit fas gordnevuorkkáid.

  Gearggusvuođakommišuvdna rávvii diibmá ásahit fas gordnerádjosiid, main lea doarvái biebmogordni duđa mánu geavaheapmái.

  Korn på åkeren.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Kárášjogas riegádit eanet mánát go vurdon

  2023:s ja dán rádjai 2024:s leat riegádan eanet mánát go vurdon. Maiddái eanet olbmot fárrejit gildii. Dat dahká ahte Kárášjogas váilot mánáidgárdesajit 2024/25 mánáidgárdejagi.

  Dán čállá Ságat.

  Dál leat olles ovcci máná vuordinlisttus geaidda gielda ii sáhte fállat saji.

  Kárášjoga gielddastivra lea danin mearridan rahpat Láttošluohká mánáidgárddis ossodaga mii leamaš gitta. Dan vai fuolahit ahte buot mánát ožžot dan mánáidgárdesaji masa lea vuoigatvuohta.

  Dát mielddisbuktá lassánan bálkágoluid mat eai leat bušehterejuvvon dán jagi.

  Karasjok, Kárášjohka
  Foto: Dan Robert Larsen
 • Ministaris lea jáhkku prošektii

  Les på norsk:

  Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta almmuhii ikte guđet 12 fápmoprošeavtta Finnmárkkus galget viidáseappot gulaskuddamii čakčat.

  Dát prošeavttat leat oassin industriija- ja fápmoloktemis, muitala oljo- ja energiijaministtar Terje Aasland.

  Aasland jáhkká ahte válljejuvvon fápmoprošeavttat leat eambbo go doarvái čađahit Muolkkuid elektrifiserema.

  Terje Aasland energiminister (Ap)
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK