Avviser forslaget til ny avtale

Tana kommune avviser forslaget til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. Det kommer fram i høringssvaret kommunen har sendt Klima- og miljødepartementet. Leder i hovedutvalg for utmark og næring i Tana kommune, Odd Erik Solbakk, mener forhandlingene om fisket i vassdraget som har pågått siden 2012, må starte på nytt.