- Staten må handle raskt

Samisk videregående skole planlegger å åpne en filial i Skånland

Skånland videregående skole

Den nedlagte videregående skolen i skånland kan bli en filial av Samisk videregående skole.

Foto: Sigmund Olsen / NRK

Det foregår nå forhandlinger mellom Samisk videregående skole og Skånland kommune.

Stort tap for de elevene

Den Samiske videregående skolen i Skånland ble nedlagt sist vår, og for de samiske elevene var det et stort tap.

Nå ønsker Samisk videregående skole å gi Skånland en hjelpende hånd, for å gi de samiske elvene som berøres muligheten til morsmålsopplæring, forteller styreleder Anton Dahl til NRK Sámi Radio.

Anton Dahl

Styreleder i samiske videregående skole, anton Dahl, er innstilt på å hjelpe Skånland i denne saken.

Foto: Anne Randi Oskal / NRK

– Fullt realistisk

Ordfører i Skånland, Svein Berg (bilde mangler), har stor tro på en slik løsning:

– Dette er fullt ut realistisk. Bygningsmassen står klar, så alt ligger egentlig til rette for å kunne starte opp til høsten, om vi nå får i gang et samarbeid med den Samiske videregående skolen, sier Svein Berg.

– Staten må handle raskt

Anton Dahl understreker dog at det må vises et engasjement fra statens side, om man skal kunne realisere dette samrabeidsprosjektet. Svein Berg sier staten er lovpålagt å komme på banen i denne saken:

– I følge grunnloven er staten pålagt å legge til rette for utvikling av Samisk språk og kultur, og i vårt område er faktisk språket i ferd med å dø ut. Vi trenger handling fra staten sin side, og vi trenger det raskt, sier ordfører svein Berg til NRK Sámi Radio.