NRK Meny
Normal

Ankesak mellom reineier og myndighetene opp i retten i morgen

Reineier Per Lars Kitti har takk ut søksmål mot Landbruks- og matdepartementet, fordi han mente at overdragelsen av reinbeite ikke foregikk etter boken.

Rein på veien

Illustrasjonsbilde av rein på veien.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Saken dreier seg om godkjenning overførinng av siidaandel. Partene i saken er reineier Per Lars Kitti og Landbruks- og matdepartementet.

Kitti fikk ikke rettens medhold i tvisten rundt overdragelse av deler av reinbeiteområdene på Kvaløya i Troms, da saken var oppe i tingretten i slutten av september.

Ankesaken i Hålogaland lagmannsrett kommer opp tirsdag. Først blir det planleggingsmøte og selve rettssaken starter 10. desember.

Hver sin andel

Nettavisen iTromsø skrev om denne saken 1. oktober. I avisen forklares saken slik:

På grunn av høy alder ønsket Per Kittis kusine, Elsa Kåsa Granath, å overdra sin siidaandel til andre.

I oktober 2013 ble det inngått avtale med Risten Turi Aleksandersen, som formelt overtok i fjor vår.

Da var avtalen godkjent av både områdestyret, fylkesmannen og reindriftsstyret, opplyser iTromsø.

Per Lars Kitti var av den oppfatning at avtalen strider mot reindriftsloven fordi Aleksandersen verken hadde deltatt – helt og fullt – i driften de siste tre årene eller var livsarving.

Advokat Marianne Bech, som var prosessfullmektig for Kitti, mente at det ikke var rom for tolkning av disse poengteringene i lovteksten.

Dessuten ville overføringen av siidaen til Aleksandersen innebære at det ble 600 rein på Kvaløya.

Det er ikke forsvarlig – verken økonomisk eller når det gjelder dyrevelferd.

– Omfattes av lovteksten

Staten hevdet at det er reindriften i den konkrete siidaen som omfattes av lovteksten.

I den sammenhengen er kvalifikasjonene til den nye eieren på plass – både hva gjelder kompetanse og kjennskap til området.

Advokatfullmektig Ane Egeland presiserte at konsekvensene av Kittis tolkning av hvordan et område skal drives, ville medføre et tilleggsvilkår som ikke kreves av loven, skriver iTromsø.

Tingretten uttalte at det ikke er bestridt at Aleksandersen oppfyller lovens krav til kompetanse. Hun har vokst opp i en reindriftsfamilie og har fra barnsbein deltatt i det meste av arbeidet.

Retten konkluderer også med at det har vært liten drift på Kvaløya de siste ti årene. I den forbindelse har heller ikke fylkesmannen fått lovpålagte meldinger om driften. Etaten har dessuten konstatert at 90 prosent av reinene i området er umerket. Dette får imidlertid ikke konsekvenser for reindriftsnemndas vedtak som blir sett på som gyldig.