Hopp til innhold

Andrine (17): – Vi må bruke mindre tid til skjermer

– Ofte føler jeg meg ensom fordi de andre er opptatt med spill og sosiale medier, sier hun.

Andrine Buljo Henriksen

FOTBALLSPILLER: Skoleelev Andrine Buljo Henriksen (17) spiller fotball i fritiden.

Foto: Marianne Boine / NRK

Andrine Buljo Henriksen velger å høre på musikk når andre er opptatt med telefonen sin.

Det er heller ikke lett å snakke om skjermbruk og psykisk helse, fordi det virker som om ingen egentlig bryr seg, sier Kautokeinojenta.

83 prosent av elevene på videregående skole bruker mer enn to timer foran en skjerm daglig, viser tall fra årets Ungdata-rapport. Over halvparten bruker skjerm tre til fire timer hver dag eller mer. En markant økning fra 2015.

«Digital detox»

Den samiske skuespilleren Sarakka Gaup tror hun har løsningen på hvordan bli mer sosial og få mer tid til hverandre.

– Det er viktig for meg å ta en detox fra mobiltelefonen og sosiale medier. Det gir meg mer tid til andre ting og å være mer aktivt sammen med de rundt meg, sier Gaup.

Portrettbilde av Sarakka Gaup

SKRUR AV MOBILEN: Skuespiller Sarakka Gaup.

Foto: Ul-Juhan Partapuoli / Márkomeannu

Digital detox (digital frakobling) er når man frivillig ikke bruker smarttelefoner og sosiale medier i en periode.

Gaup er student ved Teaterhøgskolen i Oslo.

– Sosiale medier gir meg så mye informasjon. Av og til blir det for mange inntrykk. Da er det best å bare skru av mobiltelefonen, forklarer Gaup.

Smartphone med digital detox funksjon

Også forskningsmiljøer og et kinesisk mobilselskap har oppdaget «digital detox» fenomenet.

Universitetet i Oslo har et forskningsprosjekt om digital detox. De skal innen år 2023 finne ut hvorfor det er så vanskelig å være digitalt frakoblet.

Og i høst lanseres mobiltelefonen OnePlus 7T Pro. Den har en såkalt Zen-mode som skal hjelpe deg å legge vekk telefonen og fokusere på den virkelige verden.

Med Zen mode kan du kun ta bilder, ringe nødanrop og motta samtaler - alt annet er sperret, melder Dinside.no i denne telefontesten. Det er faktisk ikke mulig å deaktivere modusen heller når den er slått på.

Gi tid til hverandre

Nylig var verdensdagen for psykisk helse. I år var temaet «Gi tid».

I Kautokeino har Andrine et svar på hvordan vi kan gi tid til hverdandre.

Andrine Buljo Henriksen

GLAD: 17-årignen fra Kautokeino er glad for å gi mer tid til andre.

Foto: PRivat / NRK

– Det er fint å snakke mer med hverandre. Så kan man invitere hverandre til å gjøre noe mer sosialt sammen, foreslår hun.

Les også: Ti tips for å bli kvitt mobilavhengighet.

Korte nyheter

 • Áigot ovddidit sámi ealáhusaid

  Ráđđehus ovdanbuktá áigomuša ovddidit sámi ealáhusaid, ja lohpida áŋgiruššat ovddidemiin daid.

  – Mun lean álo beroštan sámi ealáhuseallimis, ja lean áibbas sihkar ahte gávdnojit buorit vejolašvuođat dan ovddidit.

  Nu dadjá ealáhus- ja guolástusministtar Jan Christian Vestre (Bb).

  Gaskavahku ovdanbuvttii son sámi ealáhusaid "geaidnokártta" Sápmi Business Conference:s Guovdageainnus.

  – Dat mearkkaša ahte mii galgat loktet sámi ealáhuseallima.

  Danne leat Sámediggi ja Ealáhusdepartemeanta ráhkadišgoahtán offensiivvalaš plána mas leat ođđa doaibmabijut, čilge Vestre.

  Ealáhusministtar muitala ahte sii áigot bivdit árvalusaid sámi ealáhusain ja áigot muhtun mánuid ovdanbuktit áigumušaid doaibmabijuiguin.

  – Das lea sáhka buot das ahte oažžut eanet sámi fitnodagaid, oažžut daid stuorrut ja sáhttit virgádit eambbogiid, vuovdit eambbo, njeaidit rájacakkiid, álkibut fidnet kapitála ja gelbbolašvuođa, mearkagálvohuksema ja ollu eará, lohká son.

  – Leat go dál ruđat gárvásat ovddidit dáid doaibmabijuid?

  – Dan gal áiggun sihkarastit. Mun oaivvildan ahte stáhta ferte váikkuhit eanet. Go leat nu máŋga gelddolaš prošeavtta jođus, mat gullet boazodollui, mátkeealáhusaide, borramuš ja kultuvrii, duodjái, biebmu ja kultuvrii, de mii fertet maid váikkuhit dasa ahte mii addit liige "puffa", mii duođai galggai dušše váilut, dadjá ministtar.

 • Ráđđehusa seaguheamis sáhttet váikkuhusat Kárášjoga-áššis

  UiT juridihkalaš fakultehta professor Gunnar Eriksen lohká váttisin buohtastahttit Čáhput-ášši Kárášjoga-áššiin, nu go ovddeš sámediggeáirras ja Sámi vuoigatvuođalávdegotti lahttu Eilif O. Larsen dagai, guhte lei okta njunušolbmuin Čáhput-áššis. Dan čállá Ávvir neahtta, ja mii muitaleimmet ođđasiin ikte Larsena bálddastahttima. Kárášjoga-ášši lea Alimusrievttis duorastaga guovvamánu 29. beaivve.

  Juridihkkaprofessor Eriksen lea čuvvon sámi vuoigatvuođaáššiid dárkilit ja dovdá bures dološáiggi geavaheami njuolggadusaid. Dál son ballá ráđđehusa seaguheami dagahit ášši ovdii ja ballá maŋimuš dáhpáhusaid gomihit kárášjohkalaččaid ášši. Dan čállá Ávvir.no

 • Gudnejahttet vuoigatvuođa advokáhta

  Kanada Royal Architectural Institute áigu geiget Kanada álgoálbmogiid vuoigatvuođa advokáhtii ja aktivistii Murray Sinclair:ii RAIC-gollemedálja ánssu 2024.

  Sinclair lea jođihan organisašuvnna mii lea roggan ja almmustahtán ja duođaštan našunála ja provinssaid eisseválddiid eahperehálašvuođa álgoálbmogiid vuostá mat dáhpáhuvve 1800 ja 1900 loguin.

  Preassadieđáhusastis lohká RAIC presideanta Jason Robbins ahte RAIC mieđiha dan ahte Kanada čiekŋalis koloniahistorjá lea dagahan unohis váikkuhusaid Kanada álgoálbmogii. Dan čállá Bustler neahtta-áviisa.

  Avslutningsseremoni
  Foto: BLAIR GABLE / Reuters