NRK Meny

Čuohcá bahán lottiide

Norgga Ornitologalaš searvi ballá ahte jus dáhkkoš mihkkige Deanunjálmmi suddjejuvvon guovllus, de čuohcá dát bahán lottiide Deanunjálmmis. Riddodoaimmahat áiggošii goaivut mearrabotni nu ahte nuorri Juovlavutnii čiekŋu, vai stuorát fatnasat ge besset kvartsihttaruvkii Juovlavuonas. Searvi čujuha ahte Deanunjálmmi luonddumeahci lea deaŧalaš biebmogárri ollu lottiide.