Skal ikke argumentere mot kommunesammenslåing

– Vi har ikke konkludert med noe som helst i spørsmålet om kommunesammenslåinger, sier leder i Øst-Finnmark regionråd, Frank Ingilæ. Han har tatt hele rådet med seg til hovedstaden – for å møte landets maktelite.

Jan Tore Sanner og Frank Ingilæ

Tanaordfører Frank Ingilæ (t.h) tar med seg hele sitt regionale råd til Oslo, for å møte blant annet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / Máret Laila Anti / NTB Scanpix

– Hovedtemaet for vår Oslo-reise er kommunereformen. Vi skal legge frem finnmarksperspektivet, blant annet i forhold til å slå sammen kommuner.

Tana-ordfører Frank Ingilæ har i rollen som leder av regionrådet i Øst-Finnmark, tatt hele rådet med seg til «toppmøter» i hovedstaden.

Ulike distriktspolitiske temaer står på dagsorden, når rådet denne uka møter blant annet statsråder, og Finnmark fylkes stortingsrepresentanter.

– Men jeg vil undestreke at vi ikke er kommet til Oslo for å argumentere mot kommunesammenslåing, sier Ingilæ.

– Men det er fordi man innad våre kommuner ikke har konkludert med noe som helst, i spørsmålet om å slå sammen kommuner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Knut Store

SAMISK KOMMUNE: Blir Knut Store en av Nesseby kommunes siste ordførere? Kommunesammenslåing er meget aktuelt også i Øst-Finnmark, som huser blant annet Tana og Nesseby kommuner.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Til hovedstaden med spørsmål

– Kommunale oppgaveløsninger og samiske kommuners forhold, blir viktige å nevne. Og vi skal selvsagt minne politikerene her nede om at Finnmarks kommuner er store, sier Frank Ingilæ.

Det er lite som hittil er vedtatt og bestemt fra sentralt hold i forhold til kommunereformen.

– Derfor har vi også en del spørsmål til politikerene her nede, sier regionsleder Frank Ingilæ.

Samiske kommuners utfordringer

Frank Ingilæs egen kommune, Tana, og nabokommunen Nesseby, er som kjent medlemmer av det såkalte samiske språkforvaltningsområdet (ekstern lenke).

Det foreslås til tider å slå sammen kommuner som er medlemmer her, med en eller flere kommuner som ikke er medlem(er) i språkforvaltningsområdet.

– Må eksempelvis Nesseby melde seg ut av samisk språkforvaltningsområdet, hvis de blir slått sammen med nabokommuner som ikke er medlem?

– Dette spørsmålet vet jeg at kommunaldepartementet er godt kjent med. Dette har jeg tatt opp tidligere, på et veldig tidlig tidspunkt. Dette er hensyn man vet at man er nødt å ta.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Slik kan nye Finnmark- og Troms-kommuner bli

De 43 kommunene i Troms og Finnmark kan bli slått sammen til totalt 12 kommuner. En av «nøttene» blir kommunene som er medlemmer av samisk språkforvaltningsområde. Mange spør seg om konsekvensene for samisk språk, hvis disse må melde seg ut av forvaltningsområdet, og slå seg sammen med ikke-medlemskommuner.

Foto: FRANK JOHANSEN / BING/MICROSOFT CORPORATION / NRK

– Nå er det ikke noe stortingsflertall for å tvinge kommuner til å slå seg sammen. Det skal være frivillig, sier Frank Ingilæ.

Tidligere har Ingilæs ordførerkollega i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, uttalt at han er i mot å slå sammen samiske med «ikke-samiske» kommuner, tatt språkforvaltningsområdet i betraktning.

Fiskeri også på dagsorden

– Kommunereformen er altomfattende, og dreier seg om mye mer enn bare sammenslåinger. Hvilke oppgaver skal fremtidens kommuner løse, er sentralt spørsmål, sier regionleder Ingilæ.

Annet tema på møtene mellom Øst-Finnmark regionråd og sentrale myndigheter, er fiskeri i Finnmark.

– Vi skal møte fiskedepartemenet også. Vi vil ha en fiskeripolitikk som gagner de små kystsamfunnene. Dette er vi veldig opptatte av, sier han.