NRK Meny

Čielggadit minerálalága

Sámediggi doarju Norgga bákteindustriija sávaldaga ahte ráđđehus čielggada minerálalága. Sámediggi ii leat dán rádjai dorjon dán lága mii lea juo leamaš vihtta jagi, ja dál dáhtošii ealáhusorganisašuvdna Ráđđehusa ja Sámedikki čielggadit dan mas leaba goabbatge oaivilis. Dál vurdet dušše vástádusa ráđđehusas, lohká sámediggeráđi Silje Karine Muotka.