NRK Meny
Normal

Direktør mot fredning

Direktør Jon Meløy i FeFo ber styret om å gå i mot ytterlig vern av FeFo-grunn. – Naturen i Finnmark er nok vernet og det er lokalbefolkningen som vil bli utestengt fra sine tradisjonelle områder, sier Meløy.

Vestvågøy natur II
Foto: Billy Jacobsen / NRK

Direktør Jon Meløy i Finnmarks eiendommen FeFo) mener at nok er nok og anbefaler styret i FeFo om å si klart i fra at ytterlig vern av FeFo-grunn ikke bør skje.

Meløy sier dette i forbindelse med at Fylkesmanne i Finnmark har sendt et forslag om et nytt verneområde i Kautokeino kommune. Tilnærmet 100 % av arealet som foreslås vernet er FeFo-grunn og berører FeFo ved at arealene båndlegges og innebærer at FeFos muligheter til å påvirke bruken av arealene nærmest vil bli ikke-eksisterende i framtiden.

Lokal befolkningen blir tapere

Direktør Jon Meløy i Fefo

Direktør Jon Meløy i FeFo

Foto: Thoralf Balto / NRK

Direktør Meløy sier at det neppe hjelper å protestere mot myndighetene når de har bestemt at områder skal vernes.

Goahteluoppal verneområde

– All erfaring viser at det hjelper lite å protestere eller argumentere for å stoppe myndighetene i å verne eller frede områder. Når verneplanene er utført, så er det stopp for virksomheter som leting og utvinning av mineraler og motorisert ferdsel for høsting for eksempel av moltebær, sier Meløy.

Ikke støtte til Fylkesmannen

Meløy sier i sin innstilling til styret at Fylkesmannens forslag om at Goahteluoppal i Kautokeino vernes som nasjonalpark. Detter er den strengeste vernebestemmelsen og totalt vernes 323 kvadrat kilometer.

HØR: Jon Meløy

– Vi må prøve å hindre at det blir vedtatt de strengeste restriksjonene for da blir det vanskelig å bruke området for lokalbefolkningen. Derfor vil jeg be styret om støtte arbeidsutvalget forslag som innebærer mindre båndlegging av FeFo-grunn og som har de lempeligtse vernebestemmelsene, sier Jon Meløy.