Čálmmustahttet lossagulogiid

Lossagulogiid ja bealjehemiid riikkalihttu lágida diehtojuohkkin doaluid Kárášjogas. Dás lea diehtojuohkkin sámegillii ja mai filmmat čájehuvvojit ja leat sámegillii tekstejuvvon. Maiddá sámediggi boahtá. Boahte vahkkus lágiduvvo madiddái Finnmárkku viidosaš seminára Kárášjogas ja dalle loktejuvvojit oidnosii gulluhehttejuvvon olbmuid ja bealjiheamiid váttisvuođat ja hástalusat. Guldal ášši