Čáhcesuolu šohkas hávdádusbeaivve

– Min gielddas leat šohkas, lohká Čáhcesullo sátnejođiheaddji, Hans-Jacob Bønå. Girko lei otne áibba dievva go hávdádedje Håvard Pedersen (18) gii goddui barggus suoidnemánu 14.b. – Dáhpáhus lea garrasit čuohcan máŋgasiidda, ja sis lea váttis dilli, lohká Bønå.