Hopp til innhold

– Vis solidaritet med Tibet

– Norske myndigheter  må vise tydelig at de støtter Tibets eksilregjering, sier leder i Norske Samers Riksforbund Silje Muotka.

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er skuffet over at heller ikke Sametinget viser større solidaritet med det tibetanske folket i den vanskelige situasjonen som har oppstått i Tibet. 

GULDAL: Bivdá beroštumi Tibehtii

LES OGSÅ: Dalai Lama tilbyr seg å gå av

Kinas maktbruk bekymrer

Rapporter om økende antall drepte i Tibet bekymrer NSR-lederen. Hun mener at det internasjonale samfunnet har et ansvar for å kritisere måten Kina slår ned på fredelige demonstrasjoner i Tibet.

– Situasjonen i Tibet er alvorlig og fra Norske Samers Riksforbund sin side ønsker vi å gi uttrykk for at den okkupasjonspolitikken som Kina fører overfor det tibetanske folk, er uakseptabel, sier Silje Karine Muotka.  

Hun mener det er viktig at Sametinget og den norske regjeringen bidrar med det de kan for å øve press på Kina for å få slutt  på overgrepene i Tibet.

Uro i Lhasa
Foto: REUTERS TV / REUTERS

– Anerkjenn eksilregjeringen

Muotka mener at konfliktene i Tibet bare kan løses dersom kinesiske myndigheter innleder en dialog med Tibets eksilregjering som ledes av Dalai Lama. 

– Kina må ta et oppgjør med de alvorlige bruddene på menneskerettighetene som de står for, sier hun. – Dalai Lama og eksilregjeringen spiller en avgjørende rolle i å finne holdbare løsninger på konflikten mellom okkupasjonsmakten Kina og det okkuperte Tibet, sier Muotka.

For å få Kina til å innse dette må de få tydelige signaler fra resten av verden, og det er her både Sametinget og norske myndigheter har en viktig jobb å  gjøre, mener Muotka.

LES OGSÅ:Løper for Tibet

Korte nyheter