NRK Meny
Normal

– Viktig å løfte frem Malalas sak

Stortingspresident Olemic Thommessen var i dag på besøk ved Gáldu- Kompetansenteret for urfolks rettigheter i Kautokeino, men han fikk med seg tildelingen av Nobels fredspris.

Olemic Thommesen

Olemic Thommesen.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK Sápmi

– Jeg syns det er en spennende pris som løfter frem veldig viktige problemstillinger i verdens samfunn. Dette dreier seg om barns rettigheter og det dreier seg om utdanning, og ikke minst om utdanning for jenter. Det er et stort og viktig tema og det er et tema som er veldig nødvendig å ta tak i store deler av verden, sier Thommesen.

Thommesen mener at de to fredsprisvinnerne kan være brobyggere.

– De to som nå har fått fredsprisen, representerer også land og religioner som gjør at det er ganske interessante perspektiver rundt i, den ene er hindu og inder, mens den andre er muslim og pakistaner. Ikke minst så har det et brobyggingsperspektiv som jeg syns er interessant. Jeg hadde jo gleden av å møte Malala i sommer da hun var på besøk her. Hun fremstår jo som en veldig sterk og påfallende voksen, reflektert person til tross for at hun er ung. Og jeg er helt sikker på at hun også er en skikkelse som vi vil se mer av i det internasjonale samfunnet. Og gjennom denne prisen så får hun ytterlige hjelp, både økonomisk og oppmerksomhetsmessig til å jobbe med sin sak, som jo dreier seg om unge jenters livsvilkår generelt og utdanning, sier han.

Elisabeth Aspaker var jo en av dem som allerede i fjor ønsket og foreslo at Malala skulle få denne prisen, men mange sa at det kanskje var for tidlig. Det er ikke for tidlig?

– Det er ikke en vurdering som jeg skal blande meg borti, men det er klart at hun er veldig ung og hun kommer til å oppleve et stort trykk fordi dette betyr at hun får mye oppmerksomhet. På en annen side så er det en oppmerksomhet hun på mange måter allerede har fått. Jeg tror det viktige er å løfte frem saken hun representerer, mener Thommesen.

Hva tror du det har å bety at hun får prisen?

– Hun har jo blitt et internasjonalt symbol eller ikon i forhold til problemstillingen, både om jenters rett til utdannelse, men også kampen mot ekstremisme. Hun er jo et offer ekstremisme og i den kampen vil dette gi et veldig trykk som jeg tror er viktig. Ekstremisme i alle former er noe man internasjonalt er opptatt av og må være opptatt av fordi vi ser en fremvekst av dette i store deler av verden. Og Malala er en veldig viktig stemme i den sammenheng, sier Olemic Thommesen.