- Vi ordla oss feil

Gårsdagens lederartikkel i Nordlys om å finne en løsning for avvikling av reindrifta på Kvaløya har skapt debatt på sosiale medier. Redaktør i Nordlys, Helge Nitteberg sier at de har ordlagt litt feil, og sier at det er plass til alle på Kvaløya.

Avisa Nordlys

Først ville Nordlys ha reindrifta ut av Kvaløya, i neste omgang sier man at det er plass til både rein og mennesker på Kvaløya. Redaktøren sier at man har formulert seg feil i noen setninger i lederinnlegget i gårsdagens oppslag.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Nordlysredaktørens utspill kom etter hendelsen i forrige uke der en reineier i Kvaløya skaut to hunder som hadde angrepet rein, og hvor en av dem var dø mens en annen var stygt tilrevet.

Ordlagt feil

Nordlysredaktør Helge Nitteberg sier i dag at de har dessverre ordlagt litt feil i gårsdagens lederartikkel om reinproblemene på Kvaløya i Tromsø.

– Meningen var å opplyse problemet med rein i tettbygd strøk og stort trafikkert vegområdet.

Helge Nitteberg

Redaktør i Nordlys, Helge Nitteberg sier i dag at det er plass til reindrifta på Kvaløya, men at de må løse problemet med rein i på Kvaløysletta hvor det er tettbebygd strøk og stor trafikk.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Det er plass til både mennesker og dyr på Kvaløya, kommenterer Nittedal.

Vil dokker ha reindrifta ut av Tromsø?

– Jeg skjønner at det spørsmålet blir stilt på bakgrunn av lederartikkelen vi hadde, men jeg vil bare bekrefte med all tydelighet at vi ikke vil til livs med reindrifta i Tromsø eller i Nord-Norge. Dette handler om en avgrenset sak, en bydelssak Kvaløysletta i Tromsø, der man ser at det har vært uheldige episoder med rein og lokalbefolkning, og i dette tilfelle to hunder som til slutt ble avlivet. Så det vi forsøker å ta opp er problemetikk med rein knytta til bynært og sentralt område av Tromsø, der jeg tror at selv ikke rein ønske selv å være så tett mot et boligbebyggelse og sterkt trafikkert veg, sier Nittedal.

Helge Nitteberg vil ikke polarisere dette, men noen formuleringer kan tolkes slik at polarisering ikke var hensikten. Hensikten med oppslaget var å hindre flere slike hendelser.

Plass til alle på Kvaløya

Nordlysredaktør Helge Nitteberg sier at det er rom for både mennesker og dyr på Kvaløya. Men, man må finne på en god måte å hindre reinen til å komme for nær bebyggelse.

Hør intervju med redaktør i Nordlys, Helge Nitteberg:

Helge Nitteberg, redaktør i Nordlys.