Hopp til innhold

– Uakseptabelt av Vegvesenet

- Man må jo lure på hvordan det er mulig for Statens vegvesen å love rettelser over flere år, uten at noe skjer, sier sametingsrepresentant Bjarne Store Jakobsen.

Sametingsrepresentant Bjarne Store Jakobsen
Foto: Piera Balto / NRK

Han mener det er helt uakseptabelt at feilskrevne stedsnavn blir stående urettet i årevis.

Riktig skrivemåte: Háldenjárga
Foto: Piera Balto / NRK

Han vil at Sametinget så snart som mulig tar opp saken med de ansvarlige i Statens vegvesen.

GULDAL: Kjell Kemi

HØR PÅ: Bjarne Store Jakobsen

13 år gamle feil

Statens kartverk i Vadsø, har siden 1995 hatt korrekt skrivemåte til de fleste skilt som Sámi Radio har omtalt. Det bekrefter konsulent Hjørdis Varsi Pedersen i Statens Kartverk.

– Publikum villedes

– Det er til stor skade for publikummet at slike feil får bli stående. Etterhvert begynner de å tro at den gale skiltbetegnelsen er korrekt, og det er svært beklagelig for språket som vi forsøker både å utvikle og å ta vare på, sier Kjell Kemi.

Kemi er førstelektor ved Universitetet i Tromsø, og har tidligere vært konsulent i nordsamisk for Samisk stedsnavnkomite.

– Sametinget må ta saken

– Her har tydeligvis både Sametinget og Finnmark fylke en oppgave å gjøre i språkpolitisk sammenheng.

Dersom begge disse to organene gjorde sitt, ville vi åpenbart hatt en helt annen praksis når det gjelder det språkpolitiske arbeidet, sier Kemi.

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg