Tilbyr røykakjøtt til tyskerne

Over en halv million mennesker får sjansen til å smake røkt reinkjøtt fra Varanger.

Grüne Woche i Berlin
Foto: Mads Opsahl/Innovasjon Norge

– Vi har med oss kjøtt som er røkt i lavvu. Formålet er å få tyske turister som kommer til Norge, til å kjøpe reinkjøttprodukter på feriereisen. De som har smakt på røykakjøttet her på standen, er overveldet, forteller Inger Anita Smuk til nrk.no/sami.

GULDAL: Inger Anita Smuk Berlin:s

Grüne Woche i Berlin

I helga startet den årlige Grüne Woche i Berlin. Dette er en av verdens største forbrukermesser for mat og landbruk. Omlag 600.000 mennesker ventes til messen. På den norske standen er det i år 30 utstillere fra mat- og reiselivsbransjen.

Landbruksminister Terje Riis-Johansen åpnet den norske standen sist fredag.

Reineier Inger Anita Smuk fra Varanger i Finnmark er en av utstillerne på den norske standen.

Stor oppmerksomhet

Inger Anita Smuk på Grüne Woche i Berlin 2008

Inger Anita Smuk på Grüne Woche i Berlin.

Foto: Mads Opsahk/Innovasjon Norge

– Vi blir lagt godt merke til. Tyskerne oppdager oss raskt ettersom vi har på oss kofter. Og de kjenner til at samene bor i Finnmark. Selvsagt blir Nordkapp nevnt i samme slengen, forteller hun.

Lar seg frist

Smuk tror smaksprøvene de tilbyr, vil få tyskerne til å kjøpe røykakjøtt og andre reinprodukter når de kommer til Norge.

– Mange har fortalt oss at de ikke har fått tak i reinkjøtt blant annet på Hurtigruta. Dette håper vi kan rettes opp ved at tyskerne lar seg friste her nede. Vi har også fått spørsmål om leveranser av kjøtt til en grossist. Utfordringen er at de ber om svært store kvanta; det er ikke snakk noen tusen kilo, sier hun.

Flere fjernsynskanaler har laget innslag om den samiske standen på messa i Berlin.

– Både kanaler fra India, Tyrkia og Tyskland har laget reportasjer herfra. De har rapportert direkte og fortalt om røykakjøttet, forteller Smuk til nrk.no/sami.

 

Korte nyheter

  • Eai dorjon boazodoallošiehtadusa

    Nordkalottfolket jienastii vuostá buot cealkámuševttohusaid boazodoallošiehtadussii mat gieđahallo sámedikki dievasčoahkkimis otne. Nordkalottfolket bijai baicce ovdan mearkkašumi áššái gos dadjet ea.ea: "Nordkalottfolket oaivvilda ahte boazodoalus galgá leat guođohanriekti, muhto dalle seamma dásis eará ealáhusaid geavahusrivttiin guovlluin. Meahccegeavaheaddjit nugo meahcceealáhusat, meahcásteapmi bivdu ja guolástus, muorje- ja urttasčoaggin, šibihiid guohtun, galget buohkat meannuduvvot ovttaárvosaččat meahcis."

    Reindrift Saltfjellet
    Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
  • – Samerett må bli obligatorisk

    Statens sviende nederlag i Fosen-saken bør være en vekker for jurister i Norge, mener flere jusprofessorer. – Svært få av juristene i Norge har samerett i sin utdanning. Av de som blant annet forvalter statens makt i hovedstaden har de som oftest ikke denne kunnskapen, sier professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT), Øyvind Ravna. Les hele saken her.