– Tøft å begynne å snakke samisk

Ofte kommer det fram at undervisning i samisk som andre språk ikke lykkes. Derfor ønsket Samisk høgskole å sette fokus på dette temaet under forskningdagene denne uken.

Video Samisk andrespråk

Samisk andrespråk

Ville Søderbaum

Ville Søderbaum har lært seg samisk og bruker det daglig både på jobben og i fritiden.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Ville Søderbaum har klart det mange strever med. Han er oppvokst i Uppsala i Sverige, og bor nå i Kautokeino. Der jobber han som forskningskonsulent på Samisk høgskole.

Samisk lærte han da han som student tok et begynnerkurs i samisk på Universitetet i Uppsala. Senere kom til Kautokeino og tok semesteremne i samisk. Nå er samisk blitt hans daglige språk, både på jobb og i fritiden.

– Når du skal lære deg et språk må du tørre å snakke språket. Jeg visste at jeg kom til å snakke feil, og folk synes du er rar, og du føler deg
som en idiot når du ikke forstår og når du prater feil. Men det er den eneste måten å lære språket på, sier Søderbaum.

– Språk knyttet til følelser

Under forskningsdagene på Samisk høgskole i går, ble det satt fokus på undervisning i samisk som andre språk. Ofte kommer det fram at denne undervisningen ikke lykkes slik den burde. Dårlige resultater er en alvorlig trussel mot utviklingen av samisk språk, og derfor ønsket høgskolen å sette fokus på dette temaet.

Forskningsdager på Samisk høgskole

Samisk som andre språk var temaet under forskningsdagene på Samisk høgskole.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Et av innleggene holdt Ann-Mari Andersen. Hun er kanskje mest kjent som artist, men hun har også nettopp blitt ferdig med masteroppgaven i sosiale studier. I oppgaven har hun sett på hvorfor mange av de som har samisk som andre språk ikke klarer å ta språket i bruk i hverdagen.

Ann-Mari Andersen

Ann-Mari Andersen har forsket på hvorfro det er vanskelig for mange andre språklige samer å ta i bruk språket.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Hun er selv en del av denne gruppen, oppvokst i Kautokeino med norsk som morsmål og samisk som andre språk. Selv om hun har samisk grunnfag, og både synger og skriver tekster på samisk, så snakker hun ikke samisk.

Nå har hun forsket på hva er det som gjør at hun og mange andre samer med samisk som andre språk ikke begynner å snakke samisk.

– Det er mange årsaker til dette. Språk og følelser henger sammen og mange tør ikke å prate fordi de føler at de ikke kan samisk godt nok, de har også kanskje fått kritikk når de har prøvd å prate. Mange føler også at det blir satt spørsmålstegn ved deres samiskehet når språket deres ikke er helt perfekt. Derfor blir det vanskelig for mange, sier Andersen.

Lettere for ikke samer

Ville Søderbaum tror det kan ha vært lettere for han å ta i bruk samisk, siden han ikke selv er same, og derfor ikke har så mange følelsers knyttet til språket.

– Ja, til tider har jeg følt det. Samisk er ikke like viktig for meg, derfor blir det kanskje lettere. Men når språket er knyttet til ens identitet, blir det lett en litt sår sak og derfor også vanskeligere, tror Søderbaum.

Dette er Ann-Mari Andersen enig i .

– Resultatet av undersøkelsen viser jo det. For de som er født og oppvokst i et samisk miljø og ikke har samisk som første språk er det mye tyngre å begynne å prate samisk fordi spåket er knyttet til følelser, sier Andersen

– En annen ting som gjør det vanskelig er at det blir tatt for gitt at hvis man er oppvokst i Indre- Finnmark så skal man kunne samisk. For folk som kommer utenfra er det litt lettere, fordi de ikke har de samme forventingene knyttet til seg selv og språket, sier Andersen.

Korte nyheter

 • Gjenoppliver sjøsamisk joik

  I disse dager har det kommet et album der du kan høre sjøsamiske joiker i ny drakt. Elisabeth og Trygve Misvær joiker, mens Ánnásuolu gitaristen John-Kåre Hansen har lagt på musikk.

  Til Altaposten forteller Hansen at sjøsamisk joik er litt annerledes fra joiken på innlandet. Den er mer lik visesjangeren og ha mer sang.

  – Prosjektet er også viktig ettersom vi på denne måten får bevart denne joikestilen som på mange måter er nær utdød, forteller Hansen til Altaposten.

  Hør de nyeste sangene på Spotifylista vår New Music Sápmi.

 • Ealáskahttiba mearrasámi luđiid

  Dáid beivviid lea ilbman skearru gos gullojit mearrasámi luođit fas. Elisabeth ja Trygve Misvær juoigaba luđiid masa Ánnásuolu gitarista John-Kåre Hansen lea bidjan musihka «I Nord - Davvelis» skearrui.

  Altapostenii muitala Hansen ahte mearrasámi luohti lea veahá earálágan go luohti siseatnamis. Dat sulastahttá veahá visešáŋŋera, ja das lea eambbo lávlun.

  – Dát prošeakta lea dehálaš go dat lea mielde gáhttet juoiganvuogi mii lea measta jávkan, muitala Hansen Altapostenii.

  Guldal ođđaseamos musihka New Music Sápmi listtus Spotifys.

 • Bivdá dronnet Margrethes veahkki

  Norgga sámediggepresideanta Aili Keskitalo lea čállán reivve Dánmárkku dronnegii gos bivdá veahkki máhcahit Poala-Ándde/Anders Poalssona meavrresgári Sápmái, mii duogoštuvvojuvvui ja sáddejuvvui Københámmanii 1692:s. Dan rájes dat leamaš oassin Dánmárkku nášunalamusea čoakkáldagas. 1979:s luoikkai Nášunálamusea meavrresgári Sámiid Vuorka-Dávvirii ja RiddoDuottarMuseaide Kárásjogas. Dát luoikkahanšiehtadus nohká juovlamánu 1. beaivve dán jagi. RiddoDuottarMuseas dáhttot bisuhit meavrresgári Kárášjogas ja danin bivde veahkki Sámedikkis.

  Anders Poulsen
  Foto: Majia Holm Balto