– Sjøsamene vinner til slutt

– Endelig kom gjennombruddet for sjøsamene. De har nå fått offentlig anerkjent sin fulle rett til sjøfiske og sin fulle rett til medbestemmelse i forvaltningen. Dette skriver tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i sin kronikk i Nordnorskdebatt.no. Smith viser til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter som har rapportert at sjøsamenes historiske rett til fiske bør lovfestes.