NSR-leder: – Sametinget må støtte Gaup-familien

Silje Muotka mener det er opp til sametingspolitikerne å avgjøre hvordan støtte de kan gi.

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– NSR har ikke behandlet saken, og jeg kjenner ikke saken så detaljert at jeg kan si hvem som har rett i denne saken. Likevel er det en viktig prinsipiell sak, sier NSR-leder Muotka til NRK Sámi Radio.

Familien Gaup med blant annet skuespiller Mikkel Gaup, har stevnet staten fordi den mener at staten på urettmessig måte fratok dem retten til reindrift.

Les om bakgrunnen nederst i saken.

Familien krever 25 millioner kr i erstatning.

Politisk og faglig støtte

– Det jeg kan si er at det er viktig å undersøke hvilke rettigheter samer har og på hvilke måter reindriftsrettigheter ble behandlet før i tiden av staten, sier Silje Muotka.

Hun mener at det er viktig at Sametinget er med på å behandle denne saken og undersøker hvordan denne saken med Gaup familien.

– Muligheten er at de gir politisk støtte og faglig støtte til familien, sier NSR-lederen.

I går ga tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga full støtte til familien.

– Jeg blir skuffet dersom Sametinget ikke hjelper familien Gaup, sa han til NRK Sámi Radio.

Sametingspresident Egil Olli svarte at Sametinget ikke har noen penger til overs, men at han gjerne vil møte familien.