Ex-president ber om presidenthjelp

Ole Henrik Magga mener Sametinget må støtte Gaup-familien. Skuespiller Mikkel Gaup og seks familiemedlemmer saksøker staten og krever 25 millioner kr i erstatning.

Egil Olli (t.v.) og Ole Henrik Magga

Sametingspresident Egil Olli (t.v.) har ingen penger til familien Gaup. Her sammen med tidligere president Ole Henrik Magga.

Foto: NRK

– Jeg anmoder på det sterkeste at Sametinget bidrar med hva det kan for at livsarvingene etter Mikkel A. Gaup kan få sine krav oppfylt overfor staten, skriver Ole Henrik Magge i et brev til sametingspresident Egil Olli og sametingsrådet.

Mikkel Gaup

Skuespiller Mikkel Gaup.

Foto: Ann-Irene Buljo / NRK

Magga har undertegnet brevet som "professor, tidligere president i Sametinget".

Mikkel Gaup som er barnebarnet til avdøde Mikkel A. Gaup, og familien - hevder staten frarøvet retten til reindrift på 1960-tallet.

Blir skuffet

– Jeg vil bli meget skuffet og forbauset om Sametinget ikke støtter familien. Dette er en viktig prinsipiell sak, sier Magga til NRK Sámi Radio.

Hvordan Sametinget må støtte familien, vil ikke han legge seg opp i.

– Det overlater jeg til de som trenger støtte, og til Sametinget om å finne ut av hvordan det kan skje. Her finnes det flere muligheter. Da jeg var president støttet vi noen ganger folk både prinsipielt og økonomisk slik at de kunne fremme sin sak. Jeg mener det er viktig, og kanskje avgjørende, at disse for støtte fra Sametinget, sier Magga.

Nils Gaup er familiens talsperson. Han er sønnen til Mikkel A. Gaup.

– Jeg forventer hjelp fra Sametinget, sier han.

Nils Gaup

Nils Gaup er sønnen til avdøde Mikkel A. Gaup.

Foto: NRK

Gaup var en av aksjonistene som Sametinget hedret i 2002 for deres innsats under Altakampen på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet.

– Ingen penger

Sametingspresident Egil Olli (Ap) er imidlertid ikke klar til å hjelpe familien Gaup med verken penger eller politisk påvirkning.

– Når det gjelder økonomisk støtte til rettshjelp, så har ikke Sametinget budsjettert noe til slike formål. Det har vi ikke penger til, sier han til NRK Sámi Radio.

Ifølge Olli har Sametinget allerede svart om dette overfor Gaup-familien.

– Vi vil gjerne ha et møte med familien. Jeg kjenner imidlertid ikke saken så godt at jeg kan si noe om Sametinget bør gi politisk støtte til familien.

"Grov urett"

Magga kom med sin konklusjon om Gaup-familiens krav om reindriftsretten allerede i februar. Han var blitt forelagt de fremskaffede dokumentene i saken.

– Slike saker må alltid baseres på en vurdering. Min overbevisning er at denne familien ble fratatt sin reindriftsrett, og det er en ganske alvorlig sak, sier han til NRK.

I brevet til familiens advokat og i brevet til sametingspresident Olli skriver Magga:

Mikkel A. Gaup

Mikkel A. Gaup døde i 2002.

Foto: Lasse Østmo / NRK

"Alle forhold taler for at det i dette tilfelle ble utøvet grov urett mot Mikkel A. Gaup og hans familie i en for dem vanskelig situasjon, som verken etisk eller jurisk lar seg forsvare."

Han understreker at ansvaret for situasjonen som oppsto på 1960-tallet, ligger hos Landbruksdepartementet og landbruksministeren.

– Sametinget har ikke ansvaret for uretten som er begått, sier ex-presidenten.

Advokat Anders Flatabø sier det er viktig både med økonomisk og politisk støtte.

– Familien Gaup har i dag ikke ressurser til å føre saken alene. Dersom saken går videre i rettsapparatet vil det medføre betydelige omkostninger, sier han til NRK Sámi Radio.