NRK Meny
Normal

– Sametinget brøt sameloven

På et folkemøte i går på Drag i Tysfjord som Sametinget selv arrangerte ble det etterlyst tolking til samisk. Men dette ønsket kunne ikke Sametinget etterkomme.

Lill-Tove Paulsen

Lill-Tove Paulsen sier det er beklagelig at Sametinget ikke hadde ordnet med tolking.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Sametingsrådets medlem Ellinor Marite Jåma besøkte Tysfjord i går der hun hadde invitert befolkningen til et folkemøte fordi hun ønsket innspill til Sametingets melding om samiske språk.

Lill-Tove Paulsen

Lill-Tove Paulsen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Ved møtets start spurte Lill-Tove Paulsen fra Drag om møtet kunne tolkes til samisk.

– Jeg har med meg en gjest fra svensk side av det lulesamiske området. Og jeg vet at han har vansker med å forstå norsk. Hver gang når han er her pleier han å få tolking til samisk, forteller Paulsen.

Men Sametingets representanter kunne ikke imøtekomme ønsket fra Lill-Tove Paulsen.

– Vi har prøvd å få tak i tolk men har ikke lyktes med det, beklageligvis opplyser sametingsråd Ellinor Jåma.

Brøt samelovens språkregler

Dermed brøt Sametinget samelovens språkregler (ekstern lenke), som sier at den som henvender seg på samisk til et offentlig organ i forvaltningsområdet for samiske språk har rett til svar på samisk.

Tidligere på dagen talte Ellinor Jåma til kommunestyret i Tysfjord der hun nettopp understreket dette.

– Hva innebærer så disse pliktene når man er innlemmet i forvaltningsområdet? Man skal aktivt bruke samisk ved kunngjøringer og informasjon til publikum. Dette skal gjøres både på norsk og samisk, sa Jåma da hun snakket til kommunestyret i Tysfjord.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gïelh).

Foto: Harrieth Aira / NRK

– I tillegg skal man etterkomme enkeltindividets ønske om bruk av samisk i offentlige sammenhenger. Henvender en person seg på samisk skal man kunne bli møtt med samisk, understreket Jåma.

Men noen timer senere kunne hun selv ikke oppfylle nettopp denne samme forpliktelsen.

– Selvsagt burde Sametinget skaffe tolk. Sametinget skal jo være et forbilde fordi formålet med Sametinget er jo det samiske språket, sier Lill-Tove Paulsen.

Og Jåma er ikke sen med å erkjenne at dette er brudd på samelovens språkregler.

– Ja, det er jo brudd på sameloven. Dessverre lyktes vi ikke med å skaffe tolk til dette møtet, sier Jåma.

Stiller spørsmål ved manglende tolker

Lill-Tove Paulsen er likevel ikke sikker på om det hele skyldes manglende tolker.

– Her på møtet var det fem lulesamiske tolker slik jeg kunne se, sier Paulsen.

Det hun sikter til var det faktum at på folkemøtet deltok de fremste fagpersonene innen lulesamisk språk. Her nevnt ved språkkonsulentene for Tysfjord kommune, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Árran - lulesamisk senter, samt fagpersoner som universitetslektor Anders Kintel ved Universitetet i Nordland og språknestor Kåre Tjihkkom.

Samtlige av disse var kapable til å kunne tolke, men ingen meldte seg og mesteparten av møtet foregikk på norsk.

Dette med unntak av ett innlegg som vedkommende som tok ordet på samisk bad den samiske språkkonsulenten i Tysfjord kommune om å tolke han til norsk.

– Jeg tenker som så. Skal vi arbeide med samisk og fremme lulesamisk, da må vi noen ganger også jobbe gratis. Skal vi alltid kreve betaling når det gjelder samisk? Selvfølgelig skal man ha betaling, men noen ganger burde noen bare ta ansvaret der og da og tilby seg å tolke, sier Paulsen som er undrende til at ingen meldte seg for å tolke når dette eksplisitt ble bedt om.

Sametingets folkemøte i Tysfjord

Noen av menneskene som møtte opp på folkemøtet.

Foto: Harrieth Aira / NRK